ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความทนทาน

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความทนทาน-, *ความทนทาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความทนทาน[N] durability, See also: endurance, stability, permanence, Syn. ความทน, Ant. ความเปราะบาง, Example: ภาชนะนี้มีความทนทานต่อความร้อนสูง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drought toleranceความทนทานต่อสภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Glucose Tolerance, Impairedความทนทานต่อกลูโคสผิดปกติ, [การแพทย์]
Muscular Enduranceความทนทานของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roboticsurrogatescombine the durability of machinesหุ่นเซอรโรเกทเป็นการรวมกันของความทนทาน Surrogates (2009)
Because the system is unbelievably robustเพราะระบบมันไม่เชื่อในความทนทาน Sabotage (2010)
Constant exposure to illness.คือความทนทานต่อการเจ็บป่วย The Substitute (2010)
With all the shield strengthความทนทานของเกราะป้องกันทั้งหมด Intervention (2010)
You know, most of these older banks are made of granite or limestone for longevity.รู้มั้ย ธนาคารเก่าๆ พวกนี้ ส่วนใหญ่สร้างจากหินแกรนิต หรือหินปูนเพื่อความทนทาน Hit (2012)
Adam, you have strength, and speed and stamina...อดัม เจ้าต้องความแข็งแกร่ง ความเร็วและความทนทาน I, Frankenstein (2014)
Einstein found his absolute framework for the world, this sturdy pillar among all the relative motions within the motions of the cosmos.นี้เสาที่มีความทนทานใน ทุกการเคลื่อนไหวญาติ ภายในการเคลื่อนไหว ของจักรวาล แสงเดินทางเช่นเดียว กับที่ได้อย่างรวดเร็ว A Sky Full of Ghosts (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความทนทาน[n.] (khwām thonthān) EN: durability ; stability   FR: durabilité [f] ; résistance [f]
ความทนทานต่อ...[n. exp.] (khwām thonthān tø …) FR: résistance à … [f]
ความทนทานต่อความร้อน[n. exp.] (khwām thonthān tø khwāmrøn) FR: résistance à la chaleur ]f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durability[N] ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่ง, Syn. endurance, stamina, durableness
enduringness[N] ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience
hardness[N] ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
strength[N] ความต้านทาน, See also: ความทนทาน, Syn. durability, resistance, toughness
wearability[N] ความทนทานต่อการใช้สอย, See also: การทนทานต่อการสวมใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
duration(ดูเร'เชิน) n. ความทนทาน,ช่วงระยะเวลา,ความยาวนาน,ความต่อเนื่อง., See also: durational adj., Syn. time,period
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
tolerance(ทอล'เลอเรินซฺ) n. ความอดทน,ความทนทาน,ลักษณะใจกว้าง,การให้อภัย,อำนาจในการต้านฤทธิ์ยาหรือยาพิษ
toleration(ทอล'เลอเร'เชิน) n. ความอดทน,ความทนทาน,การมีรัฐบาลยอมให้มีการนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาประจำชาติ., See also: tolerationism n. tolerationist n., Syn. tolerance

English-Thai: Nontri Dictionary
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
immunity(n) ความรอดพ้น,ความปลอดภัย,ความทนทาน
toleration(n) ความอดกลั้น,ความอดทน,ความทนทาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
durations (n) ความทนทาน ช่วงระยะเวลา ความยาวนาน ความต่อเนื่อง ระยะเวลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็ก)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top