ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ควรแล้ว

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ควรแล้ว-, *ควรแล้ว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กัลปิตควรแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It serves you right.สมควรแล้ว *batteries not included (1987)
That was something. People treat me like I'm nothing because I am nothing.มันก็ควรแล้วที่คนปฏิบัติต่อผมแบบนั้น ผมมันไม่ใช่คนสำคัญอะไร Dirty Dancing (1987)
Good, they deserved it.ดี มันสมควรแล้ว Goodfellas (1990)
Hey, she was in trouble.เฮ้ เธอกำลังมีปัญหา อา เธอสำควรแล้ว Aladdin (1992)
I don't wanna hear anything you have to say.สมควรแล้ว ผมเริ่มรู้อะไรอย่างหนึ่ง ที่สำคัญมาก Fight Club (1999)
Fact. But he deserved it. He tried to grope me in the lunch line.เรื่องจริง แต่มันสมควรแล้ว เค้าพยายาม แต้ะอั๋งฉันตอนซื้อข้าวกลางวัน 10 Things I Hate About You (1999)
It is enough to live on the sea and kill our true brothers.มันสมควรแล้วที่ใช้ชีวิตกับทะเล และฆ่าพวกกันเอง The Old Man and the Sea (1999)
Okay. He's been like that for a while.ได้ เขาเป็นแบบนั้นมานานพอสมควรแล้ว Signs (2002)
You deserve it.ก็สมควรแล้วนี่ My Little Bride (2004)
How uninteresting. She deserves it.หล่อนสมควรแล้วที่ได้ หล่อนอยากไปลองดีกับโดเมียวจินี่ The Worst First Kiss! (2005)
- Well... it seemed like a reasonable charge under the circumstances, given her reputation.-ก็... มันเป็นอัตราที่สมควรแล้ว ในกรณีนี้ เพราะเรื่องชื่อเสียงของเธอ An American Haunting (2005)
Fair enough. You're gonna die right here.งั้นก็สมควรแล้ว นายก็นอนตายอยู่ตรงนี้แหละ Four Brothers (2005)

English-Thai: Longdo Dictionary
have it coming(phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deserved(ดิเซิร์ฟวดฺ') adj. ซึ่งสมควรได้รับ,ดีสม,สมควรแล้ว, See also: deservedness n.
deservedly(ดิเซิร์ฟ'วิดลี) adv. สมควรแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top