ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลาด

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลาด-, *คลาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลาด[V] miss, See also: fail, Syn. พลาด, Example: คุณคลาดนัดอีกแล้วเป็นครั้งที่ 3 แล้วนะ, Thai definition: เคลื่อนจากที่หมาย, เคลื่อนจากกำหนดเวลา
คลาด[V] miss, See also: elude, let slip, fall to seize, Syn. คลาดกัน, Example: ผมจ้องพี่ชายไว้ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าเราจะคลาดกัน แล้วจะหาไม่เจอ, Thai definition: ไม่พบ
คลาดนัด[V] miss an appointment, Syn. พลาดนัด, ผิดนัด, Example: เวลาคุณมาไม่ตรงเวลาผมจะมีปัญหามากเพราะทำให้ผมคลาดนัดกับคนอื่น
คลาดเวลา[V] delay, Ant. ตรงเวลา, Example: ผมคลาดเวลาไปหน่อยเดียวเอง น่าจะรอกันหน่อย, Thai definition: ไปช้ากว่าเวลาที่กำหนดนัด
คลาดแคล้ว[V] elude (dangers), See also: head off, escape, turn danger into safety, Syn. แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด, Example: การเดินทางคราวนี้ฉันขอให้เธอคลาดแคล้วอันตรายทุกอย่าง
คลาดเคลื่อน[V] be incorrect, See also: be inexact, err, be in error, miss, Syn. คลาด, พลาด, Ant. ตรง, ถูกต้อง, Example: การประเมินผลของพวกเราคลาดคลาดเคลื่อนไปหลายครั้ง, Thai definition: เคลื่อนออกไปจากเป้าหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลาด(คฺลาด) ก. เคลื่อนจากที่หมาย, เคลื่อนจากกำหนดเวลา
คลาดไม่พบ ในคำว่า คลาดกัน.
คลาดเคลื่อน(-เคฺลื่อน) ก. ผิดจากความเป็นจริง, ไม่ตรงตามความเป็นจริง, เคลื่อนคลาด ก็ว่า.
คลาดแคล้ว(-แคฺล้ว) ก. รอดไป, พ้นไป, แคล้วคลาด ก็ว่า.
คลาคลาด เช่น อายแก่ราชาคลา ยศแท้ (โลกนิติ).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish we hadn't lost Boyer. they had horses.- หวังว่าเราจะไม่คลาดกับ ดร.Boyer Spies Like Us (1985)
Well, the little lady gave me the slip... but I just hears her now... so I was about to lead her back to the beginning... like you told me.เอ่อ ยัยสาวน้อยนั่น เราคลาดกัน แต่เพิ่งได้ยินเสียงเธอตะกี้ ก็เลยว่า จะพาเธอ กลับไปจุดเริ่มต้น Labyrinth (1986)
Don't take your eyes off him.อย่าให้คลาดสายตา Léon: The Professional (1994)
But it backfired, because when I really fell asleep...แต่มันไม่เป็นดังคลาด เพราะว่าตอนที่กำลังเคลิ้มจริง ๆ... The Story of Us (1999)
You just missed him.คลาดกันนิดเดียวนะ Street Fighter Alpha (1999)
"Don't you lose him, Samwise Gamgee." And I don't mean to.เฝ้าเขาอย่าให้คลาดเเซมไว้ส์ เเกมจี ข้าไม่ยอมคลาดเด็ดขาด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You've got to keep eye contact, and Snape wasn't blinking.ต้องจ้องไม่ให้คลาดสายตา สเนปจ้องตาไม่กระพริบ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Either we beat the humans to Glacier Pass or we take the long way and miss 'em.ถ้าเราตามพวกมนุษย์ไปที่ทางผ่านธารน้ำแข็ง เราต้องไปอีกไกลและอาจคลาดกับพวกเขา. Ice Age (2002)
You lost him?คุณคลาดกับเค้าหรอ? Underworld (2003)
Goddamn it, we've lost them.บ้าที่สุด เราคลาดกับพวกเขา The Forgotten (2004)
Jet Skis. Piña Coladas.- พีน่าโคลาด้า โอเคมั้ย I Heart Huckabees (2004)
- Do not lose sight of primary mark.- อย่าให้คลาดกับเป้าหมายหลัก. National Treasure (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize   FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
คลาดรถเมล์[v. exp.] (khlāt rotmē) EN: miss the bus   FR: manquer le/son bus
คลาดเคลื่อน[v.] (khlātkhleūoen) EN: be incorrect ; be inexact ; err ; be in error ; miss   FR: être incorrect
คลาดเคลื่อน[adj.] (khlātkhleūoen) EN: incorrect   FR: incorrect ; infidèle

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miss[VT] ไปไม่ทัน, See also: คลาด, ไม่พบ, Ant. catch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
overcloud(โอ'เวอะเคลาดฺ) v. (ทำให้) มีเมฆปกคลุม,มืดครื้ม,มัว,บัง,เป็นทุกข์
parity checkการตรวจสอบภาวะเสริมหมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจแต่ละหน่วยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) คำ (word) ว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน บันทึก หรือ ถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริม (parity bit) ก็จะถูกนำมาคำนวณแล้วเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากัน ก็แปลว่า การอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้มีการอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน odd even check
unerring(อันเอีย'ริง) adj. ไม่ผิดพลาด,ไม่คลาดเคลื่อน,แม่นยำ,เที่ยงตรง,ยึดมั่น
variant(แว'ริเอินทฺ) adj. เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,แปรปรวน,แตกต่างกัน,คลาดเคลื่อนกัน,ไม่เหมือนกัน. n. สิ่งที่ไม่เหมือนกัน,ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน,สิ่งที่ไม่เหมือนกับมาตรฐานหรือรูปแบบที่ปกติ, Syn. varying
variation(แว'ริเอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การแปรปรวน,จำนวนที่เปลี่ยนแปลง,รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง,ความคลาดเคลื่อน,การเปลี่ยนแปลงจากวงจรเดิม,ความเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรของดวงดาว,การเต้นระบำเดี่ยว,การผันแปรของสนามแม่เหล็ก,การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเดิม.

English-Thai: Nontri Dictionary
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน
dislocate(vt) ทำให้คลาดเคลื่อน,แยกจากกัน,ทำให้เคลื่อนที่
dislocation(n) ความคลาดเคลื่อน,การแยกจากกัน,การเคลื่อนที่
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top