ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลอง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลอง-, *คลอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลอง(n) canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำคลอง, Example: คลองแสนแสบเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน, Count Unit: สาย, คลอง
คลองส่งน้ำ(n) canal, See also: waterway, watercourse, Example: ก.ท.ม.จะขุดรอกคลองส่งน้ำเร็วๆ นี้, Count Unit: สาย, คลอง
คลองเลื่อย(n) the passage made by a saw, Thai Definition: ร่องไม้ที่เลื่อยเลื่อยเข้าไป
คลองระบายน้ำ(n) water-distribution canal, Example: การระบายน้ำบนผิวดินสามารถทำได้ โดยการระบายน้ำด้วยคลองระบายน้ำ เพื่อนำน้ำออกไปจากพื้นที่โดยตรง, Thai Definition: คลองที่ถ่ายเทน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อมิให้มีปริมาณน้ำมากเกินไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลอง(คฺลอง) น. ทางนํ้าหรือลำนํ้าที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่นํ้าหรือทะเล
คลองทาง, แนว, เช่น คลองธรรม.
คลองส่งน้ำน. ลำนํ้าที่ขุดขึ้นเพื่อใช้ในการชลประทาน.
คลองเลื่อยน. ร่องไม้ที่เลื่อยเลื่อยเข้าไป, แนวฟันของเลื่อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canalคลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canal, vertebralคลองกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral canalคลองกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandibular canalคลองขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal canal; nasal canal; nasolacrimal canalคลองท่อน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasolacrimal canal; lacrimal canal; nasal canalคลองท่อน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal canal; lacrimal canal; nasolacrimal canalคลองท่อน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraorbital canalคลองพื้นเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulp canal; root canalคลองรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
root canal; pulp canalคลองรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental pulp cavityคลองรากฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Canalsคลอง [TU Subject Heading]
Canals, Interoceanicคลองเชื่อมมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Dental pulp cavityคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Ditchesคลองส่งน้ำ [TU Subject Heading]
Irrigation canals and flumesคลองชลประทานและสะพานน้ำ [TU Subject Heading]
Panama Canal (Panama)คลองปานามา (ปานามา) [TU Subject Heading]
Suez Canal (Egypt)คลองสุเอซ (อียิปต์) [TU Subject Heading]
Ancillary Canalsคลองรากฝอย [การแพทย์]
canalcanal, คลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอง[khløng] (n) EN: canal ; waterway; watercourse ; khlong  FR: canal [m] ; klong = khlong [m] ; bras (d'un ncours d'eau) [m]
คลองชลประทาน[khløng chonlaprathān = khløng chonprathān] (n, exp) EN: irrigation canal  FR: canal d'irrigation [m]
คลองช่องนนทรีย์[Khløng Chøngnonthrī] (n, prop) EN: khlong Chongnonthee
คลองมหาสวัสดิ์[Khløng Mahā Sawat] (n, exp) EN: Maha Sawat canal
คลองเตย[Khløng Toēi] (n, prop) EN: khlong Thoei ; Khlong Toei  FR: klong Thoei
คลองแสนแสบ[Khløng Saēn Saēp] (n, prop) EN: Khlong Saen Saeb ; Saen Saeb

English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canal(n) คลอง
creek(n) คลองเล็ก, See also: ลำธาร, Syn. stream, spring
Panama Canal(n) คลองปานามา (เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิก)
seaway(n) ร่องน้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร, See also: คลองน้ำลึกหรือแม่น้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร, Syn. waterway
Suez(n) คลองสุเอซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party, liaison, romance
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่
bundn. ทางริมแม่น้ำลำคลอง
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
canallern. เรือบรรทุกที่ใช้แล่นบนคลอง
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet, stream
crick(คริค) n. อาการกล้ามเนื้อเกร็งและปวด,โดยเฉพาะที่คอและหลัง) ,ลำธาร,ลำคลอง vt. บิด, Syn. spasm
duct(ดัคทฺ) n. ท่อ,หลอด,ทางไหล,โพรง,คู,อกคลอง,ท่อสายเคเบิล, Syn. tube, passage
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
gondola(กอน'ดาละ) n. เรือแจวโดยสารท้องแบนลำตัวยาวในลำคลองกรุงเวนิส

English-Thai: Nontri Dictionary
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ
creek(n) ห้วย,ลำคลอง
drain(n) ท่อระบายน้ำ,คลองระบายน้ำ,เครื่องระบาย
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
immoral(adj) ผิดศีลธรรม,เลวทราม,ชั่ว,ผิดทำนองคลองธรรม
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย
retrogression(n) การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมลง,การล่าถอย,ความเสื่อมทราม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top