ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครู

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครู-, *ครู*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
老师[เหล่าซือ, ˙, ] (n) ครู,อาจารย์

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
wordครูเป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของเราเพราะครูเปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่คอยอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่อนุบาลจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่และครูไม่ใช่แค่อบรมสั่งสอนเราเท่านั้นแต่ครูยังให้ความรู้แก่เรามากมายและยังสอนให้เราเป็นคนดีอีกด้วย ด้วยความเสียสละของครูที่ทำเพื่อเราทำให้ฉันซาบซึ้งในอาชีพครูเป็นอย่างมาก
word[ไทย] (n) ครูเป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของเราเพราะครูเปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่คอยอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่อนุบาลจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่และครูไม่ใช่แค่อบรมสั่งสอนเราเท่านั้นแต่ครูยังให้ความรู้แก่เรามากมายและยังสอนให้เราเป็นคนดีอีกด้วย ด้วยความเสียสละของครูที่ทำเพื่อเราทำให้ฉันซาบซึ้งในอาชีพครูเป็นอย่างมาก
ครูพักลักจำ(phrase) To learn something through the back door

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครู(n) teacher, See also: instructor, school teacher, Syn. คุณครู, อาจารย์, ครูบาอาจารย์, Ant. นักเรียน, Example: เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีครูเป็นเครื่องถ่ายทอดค่านิยมของสังคมให้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์
ครู(v) scrape, See also: rub over, scratch, Syn. ขูด, Example: รถของเธอครูดกับกำแพงจนเป็นรอยยุบเข้าไป
ครู่(n) moment, See also: instant, while, Syn. ประเดี๋ยว, ขณะหนึ่ง, ชั่วครู่, สักครู่, Example: กรุณาคอยดิฉันเพียงครู่เดียวได้ไหม, Thai Definition: เวลาชั่วขณะหนึ่ง
ครูฝึก(n) trainer, See also: coach, coacher, Syn. โค้ช, Example: เขามีความชำนาญมากจนได้ตำแหน่งเป็นครูฝึกการยิงปืนใหญ่ในค่ายทหาร
ครูใหญ่(n) headmaster, See also: headmaster in school, Syn. อาจารย์ใหญ่, Ant. ครูน้อย, Example: การปกครองสถาบัน เช่น สถาบันการศึกษา ต้องมีครูอาจารย์ และนักเรียน มีครูใหญ่ ครูน้อย ตามลำดับ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวหน้าคณะครู
ครู่ใหญ่(n) a long moment, See also: a long while, a long pause, Example: ครู่ใหญ่หล่อนก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามา, Thai Definition: ชั่วขณะหนึ่ง นานพอควร
ครูผู้สอน(n) teacher, See also: instructor, master, school master, school teacher, Syn. อาจารย์, ครู, คุณครู, Ant. นักเรียน, Example: ครูผู้สอนไม่เคยอธิบายวิธีการใช้คำสั่งนี้, Count Unit: คน
ครู่หนึ่ง(n) a moment, See also: a few moments, a while, a minute, Syn. ชั่วครู่, ครู่เดียว, Thai Definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
ครู่เดียว(adv) for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: พอชายทั้งห้าหายเข้าไปเพียงครู่เดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้น, Thai Definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
ครูบาอาจารย์(n) teacher, See also: instructor, school master, school teacher, Syn. ครู, อาจารย์, คุณครู, Ant. นักเรียน, Example: เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ซึมซับเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ในโรงเรียนด้วยความตั้งอกตั้งใจ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครู(คฺรู) น. ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์.
ครู่(คฺรู่) น. เวลาชั่วขณะหนึ่ง เช่น เวลาชั่วครู่.
ครู(คะรู) น. ชื่อยาม ๑ ใน ๘ ยามในเวลากลางวัน. (ดู ยาม).
ครู่(คฺรู่) ก. ลาก ถู หรือรู่ไปบนของแข็ง.
ครู(คฺรูด) ก. ขูดหรือครู่ไป.
ครูบาน. ครูผู้สอนกุลบุตร หมายถึง สมภาร, คำใช้เรียกพระเถระผู้เป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งมักจะมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป.
ศิกษก, ศิกษกะครู, ผู้สอน
สี ๑ครูด, ถู เช่น ช้างเอาตัวสีกับต้นไม้ ลมพัดแรงทำให้ลำไม้ไผ่สีกัน, ชัก เช่น สีซอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Master of...ครูช่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Women teachersครูสตรี [TU Subject Heading]
Acting teachersครูสอนการแสดง [TU Subject Heading]
Agriculture teachersครูเกษตร [TU Subject Heading]
Art teachersครูศิลปะ [TU Subject Heading]
Art teachersครูศิลปะ [TU Subject Heading]
Business teachersครูธุรกิจ [TU Subject Heading]
Catholic teachersครูคาทอลิก [TU Subject Heading]
Day care aidesครูพี่เลี้ยง [TU Subject Heading]
Elementary school teachersครูประถมศึกษา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครู[khrū] (n) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher  FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f]
ครู่[khrū] (n) EN: moment ; instant ; while ; jiffy ; time   FR: moment [m] ; instant [m]
ครู[khrūt] (v) EN: scrape ; rub over ; scratch  FR: gratter ; frotter
ครูประจำชั้น[khrū prajam chan] (n, exp) EN: class teacher ; class instructor  FR: professeur titualire [m] ; titulaire de classe [m]
ครูประถมศึกษา[khrū prathomseuksā] (n, exp) EN: elementary school teacher
ครูผู้สอน[khrū phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher
ครูลิลลี่[khrū Lillī] (n, prop) EN: Kru Lilly  FR: Kru Lilly ; Kitmanoch Rojanasupya
ครูสอนภาษาจีน[khrū søn phāsā Jīn] (n, exp) EN: Chinese teacher  FR: professeur de chinois [m]
ครูสอนภาษาฝรั่งเศส[khrū søn phāsā Farangsēt] (n, exp) EN: French teacher  FR: professeur de français [m]
ครูสอนภาษาสเปน[khrū søn phāsā Sapēn] (n, exp) EN: Spanish teacher  FR: professeur d'espagnol [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
PTA(n) ย่อมาจาก Parents Teacher Associationแปลว่า สมาคมครูผู้ปกครอง เช่น The Bangkok PTA (Parent Teacher Association) works to help every child realize his/her full potential through programs and advocacy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coach(n) ครูฝึกกีฬา, Syn. manager, handler
coach(n) ครูพิเศษ, See also: ครูส่วนตัว, Syn. tutor, private instructor
faculty(n) คณะอาจารย์, See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. teacher, teaching staff
graze(vt) ครูด, See also: ถาก, ขูด, ทำให้ถลอก
gride(vt) ครูด, See also: เบียด, ถู
guru(n) ครู, See also: ปราชญ์, ผู้รู้, ผู้นำ, Syn. mentor, teacher, leader, Ant. idiot
headmaster(n) ครูใหญ่ (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่
headmistress(n) ครูใหญ่ผู้หญิง (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่ผู้หญิง
instructor(n) ครูผู้สอน, See also: อาจารย์, ครู, ผู้สอน, Syn. teacher, trainer, educator
instructress(n) ครูผู้หญิง (ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว), See also: อาจารย์ผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase
aircrew(แอร์' ครู) n. ลูกเรือบนเครื่องบิน.
airscrew(แอร์ส' ครู) n. ใบพัดเครื่องบิน
anacrusis(แอนนะครู' ซิส) n., (pl. cruses) พยางค์หรือบทที่ไม่ได้ออกเสียงหนัก ในบทแรกของโคลง. -anacrustic adj.
awhile(อะไวลฺ') adv. สักประเดี๋ยว,ชั่วครู่
beak(บีค) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,ส่วนที่คล้ายจะงอบปาก,จมูก,ผู้พิพากษา,ครู, See also: beaked adj., Syn. bill, nib, neb
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
bruise(บรูซ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นแผลถลอกแผลฟกช้ำดำเขียวหรือแผลครูดขีด n. แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว,แผลครูดขีด
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน

English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
awhile(adv) ชั่วขณะ,ประเดี๋ยว,สักครู่,ชั่วครู่
beak(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว
chafe(vi, vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
coach(n) รถม้า,รถโดยสาร,รถไฟ,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว,โค้ช
Crusade(n) สงครามศาสนา,สงครามครูเสด
faculty(n) คณะ,คณะครู,ความสามารถ,สติปัญญา,ปฏิภาณ
grate(vt) ถู,ขูด,สี,ครูด,ใส่ลูกกรงเหล็ก,ใส่ตะแกรงร่อน
graze(vt) เฉียดไป,ถากไป,ครูดไป,ทำให้ถลอก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
家庭教師[かていきょうし, kateikyoushi] (n) ครูสอนพิเศษ,ครูส่วนตัว,ผู้ภิทักษ์,

German-Thai: Longdo Dictionary
Erzieher(n) |der, pl. Erzieher| ผู้ให้การศึกษา ครู อาจารย์ เช่น Für eine renomierte Kindertagesstätte in Dresden suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung einen Erzieher (m/w) zum nächstmöglichen Zeitpunkt., See also: die Erzieherin

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top