ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครึ่งหนึ่ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครึ่งหนึ่ง-, *ครึ่งหนึ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึ่งหนึ่ง(n) half, Syn. ครึ่งเดียว, Ant. เต็ม, Example: ครึ่งหนึ่งของกำไรจากการขายของ เขามอบให้แก่พ่อและแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่งหนึ่ง[khreung neung] (n, exp) EN: half  FR: demi [m] ; moitié [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demi-(prf) ครึ่งหนึ่ง, See also: ส่วนหนึ่ง
half(adv) ครึ่งหนึ่ง, See also: กึ่งหนึ่ง
hemisphere(n) ครึ่งหนึ่งของสมองส่วน cerebrum (สมองส่วนหน้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alternation(ออลเทอเน' เชิน) n. การสลับ, ภาวะที่ถูกสลับ, การต่อเนื่องที่สลับกัน, ครึ่งหนึ่งของวงจรสลับ, Syn. interchange, variation
half cockตำแหน่งนกสับกึ่งไก,สภาพของนกสับที่พร้อมที่จะยิงแผ่นวงจรครึ่งเดียวหมายถึง แผ่นวงจรขยาย (expansion card) ที่เมื่อนำมาเสียบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใช้เนื้อที่ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งหนึ่งเสียไปกับเรื่องของการต่อเข้ากับเครื่อง
half-and-halfadj. ครึ่งหนึ่ง. adv. เป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน. n. ส่วนผสม 2 สิ่งที่มีจำนวนเท่ากันหรือเกือบเท่ากัน,ส่วนผสมของนมและครีมเท่า ๆ กัน,ส่วนผสมของเหล้ามอลท์
half-lifen. ระยะเวลาที่อะตอมครึ่งหนึ่งของปริมาณสารกัมมันตรังสีที่กำหนดให้ที่จะสลายตัว -pl. half-lives, Syn. half-life period
hemisphere(เฮม'มิสเฟียร์) n. ครึ่งใดครึ่งหนึ่งของลูกทรงกลม,ครึ่งใดครึ่งหนึ่งของสมองใหญ่ หรือสมองน้อย., See also: hemispherical adj.
moiety(มอย'อิที่) n. ครึ่งหนึ่ง,ส่วนที่ไม่แน่นอน
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล <คำอ่าน>หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ
proof spiritn. เหล้าที่มีแอลกอฮอล์ครึ่งหนึ่งของปริมาตรทั้งหมดและมีความถ่วงจำเพาะ0.8949ที่60องศาF

English-Thai: Nontri Dictionary
halve(vt) แบ่งครึ่ง,ลดลงครึ่งหนึ่ง,แบ่งให้เท่าๆกัน
moiety(n) ส่วนหนึ่ง,ครึ่งหนึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
半券[hanken] (n) ครึ่งหนึ่งของตั๋ว, ใบฝากของ, ใบเสร็จรับเงิน หรืออื่นๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นหลักฐาน, See also: R. stub

German-Thai: Longdo Dictionary
Hälfte(n) |die| ครึ่งหนึ่ง

French-Thai: Longdo Dictionary
demi(n) |m| เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง เช่น un demi-litre, une demi-heure, Syn. moitié
moitié(n) |f| ครึ่งหนึ่ง เช่น la moitié des habitants ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด, faire moitié-moitié ทำหรือแบ่งห้าสิบห้าสิบ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top