ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครึ่งต่อครึ่ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครึ่งต่อครึ่ง-, *ครึ่งต่อครึ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึ่งต่อครึ่ง(adv) half and half, See also: fifty-fifty, Example: มีหนังสือใหม่ขายต่ำกว่าราคาปกครึ่งต่อครึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครึ่งต่อครึ่งว. อย่างหรือฝ่ายละครึ่งเท่า ๆ กัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่งต่อครึ่ง[khreung tø khreung] (adv) EN: fifty-fifty ; half and half  FR: cinquante-cinquante ; moitié-moitié ; fifty-fifty

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fifty-fifty(adj) ห้าสิบต่อห้าสิบ, See also: ครึ่งต่อครึ่ง, ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน, Syn. evenly, half
half-and-half(adj) ครึ่งต่อครึ่ง, Syn. fifty-fifty, half
split something fifty-fifty(idm) ครึ่งต่อครึ่ง, See also: เท่าเทียมกัน, ยุติธรรม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top