ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คริสตจักร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คริสตจักร-, *คริสตจักร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คริสตจักร(n) Christendom, Example: คริสตจักรความหวังของชาวไทยเป็นคริสตจักรที่อยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์, Thai Definition: โบสถ์หรือที่ประชุมบูชาของคริสต์ศาสนิกชนฝ่ายโปรเตสแตนต์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คริสตจักร(คฺริดตะจัก) น. ประชาคมที่เชื่อและรับพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่บาป แบ่งเป็น ๓ นิกายใหญ่ ได้แก่ โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ และออร์ทอดอกซ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Church and stateคริสตจักรกับรัฐ [TU Subject Heading]
Church work with disaster victimsคริสตจักรสงเคราะห์ผู้ประสบภัย [TU Subject Heading]
Church work with refugeesคริสตจักรสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย [TU Subject Heading]
Church work with youthคริสตจักรสงเคราะห์เยาวชน [TU Subject Heading]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top