ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คราม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คราม-, *คราม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราม(n) indigo, See also: blue, indigo blue, aniline blue, Syn. สีคราม, สีน้ำเงิน
คราม(n) Indigofera tinctoria, See also: indigo blue tree, Syn. ต้นคราม, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มในวงศ์ Leguminosae ปลูกเพื่อใช้ใบและต้นทำสีน้ำเงิน
คราม(n) indigo, Syn. ผงคราม, Thai Definition: ผงฟอกขาวสีน้ำเงินที่ได้จากต้นคราม
ครามครัน(adv) quite, See also: fairly, utterly, Syn. มาก, หลาย, นัก, Example: ฉันยังหวาดกลัวเขาอยู่ครามครัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คราม(คฺราม) น. บ้าน, มักใช้ประกอบกับคำอื่น เช่น ราชคราม.
คราม(คฺราม) น. ผงสีนํ้าเงินที่ได้จากต้นคราม.
คราม(คฺราม) ว. สีนํ้าเงิน.
คราม(คฺราม) น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Indigofera tinctoria L. ในวงศ์ Leguminosae ปลูกเพื่อใช้ใบและต้นทำสีนํ้าเงิน ใช้ย้อมผ้า.
ครามชื่อไม้ล้มลุกชนิด Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze ในวงศ์ Acanthaceae ใบใช้ทำสีนํ้าเงิน ใช้ย้อมผ้า, พายัพเรียก ห้อม หรือ ห้อมเมือง, เขียนเป็น ฮ่อม หรือ ฮ่อมเมือง ก็มี.
ครามครัน(คฺรามคฺรัน) ว. มาก, หลาย, นัก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indigoferaคราม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คราม[khrām] (adj) EN: indigo ; blue ; aniline blue ; indigo-blue  FR: indigo
ครามครัน[khrāmkhran] (adv) EN: quite ; fairly ; utterly

English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indigo(n) คราม, See also: สีย้อม, Syn. indigotin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
ajax(เอ' แจคซฺ) วีรบุรุษชาวกรีกในสงคราม Trojan (great Ajzx, Telamonian Ajax)
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
anil(แอน' นิล) n. พืชจำพวก Indigofera suffruticosa ที่ให้คราม. indigo, คราม, สีน้ำเงินเข้ม (......weak old woman)
ante-bellum(แอน' ทิเบล' ลัม) adj. ก่อนสงคราม (before the war)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
assur(แอส'เซอะ) n. เทพเจ้าแห่งสงคราม, Syn. Ashur, Asshur, Asur
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition

English-Thai: Nontri Dictionary
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงคราม
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
belligerent(n) คู่พิพาท,คู่ปรปักษ์,คู่สงคราม,คู่กรณี
blueing(n) ครามย้อมผ้า
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
china(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบดินเผา

German-Thai: Longdo Dictionary
Krieg(n) |der, pl. Kriege| สงคราม
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
KZ(n, abbrev) เป็นคำย่อของ Konzentrationslager ซึ่งแปลว่า สถานที่หรือค่ายกักกัน(โดยเฉพาะชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, Syn. besiegen

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top