ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครัวเรือน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครัวเรือน-, *ครัวเรือน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บัญชีครัวเรือนhousehold accounting

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครัวเรือน(n) household, See also: family, Syn. ครอบครัว, Example: ในอนาคตข้างหน้า ทุกครัวเรือนจะมีไมโครคอมพิวเตอร์ใช้กันหมด, Count Unit: ครัวเรือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครัวเรือนน. ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
householdครัวเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
householdครัวเรือน [ดู hearth] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hearthครัวเรือน [ดู household] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
collective householdครัวเรือนกลุ่มบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
one-person householdครัวเรือนคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family householdครัวเรือนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
composite householdครัวเรือนประกอบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
institutional householdครัวเรือนสถาบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private householdครัวเรือนส่วนบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
complex householdครัวเรือนเชิงซ้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Householdsครัวเรือน [TU Subject Heading]
Householdครัวเรือน, Example: หน่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยบุคคลหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Collective Householdครัวเรือนกลุ่มบุคคล, Example: ครัวเรือนสถาบันซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่อาศัย อยู่ในสถาบัน เช่น โรงพยาบาล เรือนจำ เป็นต้น นอกจากนี้ที่อยู่ร่วมซึ่งมิใช่สถาบัน แต่สมาชิกที่อาศัยอยู่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ก็อาจเรียกว่า ครัวเรือนกลุ่มบุคคล หากสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์เป็นญาติกัน จะเรียกว่า ครัวเรือนส่วนบุคคล (private houseehold) [สิ่งแวดล้อม]
Complex Householdครัวเรือนซับซ้อน หรือครัวเรือนประกอบ (composite household), Example: ครัวเรือนที่มีสมาชิกมาจากครอบครัวเชิง ชีววิทยาหรือครอบครัวเดี่ยวมากกว่าหนึ่งครอบครัวในครัวเรือนซับซ้อนนี้ สามารถแยกออกได้หลายแกน (nuclei) คือมีแกนปฐมภูมิ (primary nucleus) แกนทุติยภูมิ (secondary nucleus) [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครัวเรือน[khrūareūoen] (n) EN: household ; family  FR: ménage [m] ; famille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
household(n) ครอบครัว, See also: ครัวเรือน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top