ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครบกำหนด

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครบกำหนด-, *ครบกำหนด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครบกำหนด[V] expire, See also: be over, Syn. ถึงกำหนด, ครบวาระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maturityครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dueครบกำหนด, สมควร, ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Full Termครบกำหนดคลอด [การแพทย์]
Full-Termครบกำหนด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"If you can wait... for 100 days and 100 nights under my balcony... at the end of it, I shall be yours.""ถ้าเจ้าสามารถรอ... 100 วันและ 100 คืน ที่ใต้ระเบียงห้องข้าได้... พอครบกำหนดเวลา, ข้าจะเป็นของเจ้า." Cinema Paradiso (1988)
A high school student I know told me... a girl who watched it died in a car on a date with her boyfriend.นักเรียนมัธยมที่หนูรู้จัก เล่าให้หนูฟังว่า... ผู้หญิงที่ดูมัน ตายในรถ พร้อมกับแฟนของเธอเมื่อถึงวันครบกำหนดRingu (1998)
In one more month your mandatory therapy will be overอีกเดือนนึงก็จะครบกำหนดการรักษา Infernal Affairs (2002)
I think it has been past the due date.ฉันจำได้ว่ามันผ่านวันครบกำหนดชำระไปแล้วไม่ใช่หรอ Bomui walcheu (2006)
And the 600-Year marker rolls around...แล้ว600ปีที่ว่านั่น ก็จะครบกำหนดใน... It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
- When's the due date?- ครบกำหนดเมื่อไหร่ Mandala (2009)
We'll definitely let you know.จริงเหรอคะ คุณครบกำหนดเมื่อไหร่คะ Negro Y Azul (2009)
You're due.ครบกำหนดของคุณ Fix (2009)
progesterone's a prenatal medication, isn't it? they all are.ทั้งหมดนั้นแหละ 2 ชนิดแรกช่วย ในการตั้งครรภ์จนครบกำหนดคลอด Cradle to Grave (2009)
so the woman was prescribed these drugs maybe for some other illness and figured out that they help to carry a baby to term.แสดงว่าพวกเขาช่วยเพื่อให้ตั้งครรภ์ จนครบกำหนดคลอด แน่นอน ถ้างั้นคำถามตามมาคือ Cradle to Grave (2009)
We've only got a couple days before our next batch is due, and I need to get you up to speed.เรามีเวลาเหลืออยู่ไม่กี่วันเท่านั้น ก่อนที่จะครบกำหนดปรุงยางวดต่อไป และฉันจำเป็นต้องเร่งนายให้เป็นงานโดยเร็ว I See You (2010)
And the health insurance is due.และประกันสุขภาพก็ครบกำหนดแล้ว The Ballad of Booth (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครบกำหนด[v.] (khrop kamnot) EN: expire ; be over ; be due ; become due   FR: expirer ; arriver à échéance
ครบกำหนดชำระเงิน[n. exp.] (khrop kamnot chamra ngoen) EN: maturity   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
due[ADJ] ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ตามกำหนดถึงเวลา, ได้เวลา, Syn. expected, scheduled, Ant. unexpected, unscheduled
mature[ADJ] ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ครบอายุ, Syn. payable, ovedue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
slink(สลิงคฺ) {slunk,slunk,slinking,slinks} vi. เดินอย่างลับ ๆ ล่อ ๆ , (ผู้หญิง) เดินช้า ๆ อย่างยั่วกิเลส,กำเนิดเร็วก่อนกำหนด,คลอดลูกก่อนครบกำหนด. n. ลูกสัตว์ที่คลอดก่อนกำหนด,คนที่อ่อนแอ. adj. คลอดก่อนกำหนด., See also: slinkingly adv.
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข,การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave

English-Thai: Nontri Dictionary
due(adj) เป็นหนี้,ถึงกำหนด,ครบกำหนด,สมควร,เหมาะสม,ถูกต้อง
duly(adv) โดยสมควร,ตรงเวลา,อย่างเหมาะสม,ครบกำหนด
mature(adj) โตเต็มที่,ครบกำหนด,เจริญวัย,แก่,สุก,เป็นผู้ใหญ่
mature(vi,vt) โตเต็มที่,ครบกำหนด,ครบอายุ,ได้ที่,สุก,บ่ม,เป็นผู้ใหญ่
premature(adj) ยังไม่ครบกำหนด,ก่อนกำหนด,ชิงสุกก่อนห่าม,ก่อนเวลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top