ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนสามัญ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนสามัญ-, *คนสามัญ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rita, you lack even common sense, and now you're passing that torch of ordinary character on to your children.ริต้า ลูกขาดสามัญสำนึก และตอนนี้ลูกกำลังส่งต่อ ความเป็นคนสามัญให้กับลูกๆ ของลูก That Night, a Forest Grew (2007)
I don't know the commoner's way of life.ฉันไม่รู้ วิถีชีวิตของคนสามัญชน Unstoppable Marriage (2007)
"If he is awakened, all mortals should despair."หากพระองค์ฟื้นคืนชนม์ เหล่าคนสามัญจักลำเค็ญ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Why would I do such boring things to someone as lowly as her?ทำไมฉันต้องทำอะไรน่าเบื่ออย่างนั้นกับคนสามัญชนอย่างเธอล่ะ? Episode #1.3 (2009)
- And in either case, Booyah. - Oh, interesting. It's just the average person has a much harder time saying...โฮะๆ น่าสนใจนะ เพราะปกติคนสามัญธรรมดาคงลำบากใจ Pilot (2009)
- Herr Hitler will sort them out. - Who will sort out Herr Hitler?ถ้าคนสามัญสามารถแต่งงานเพราะรักกันได้ The King's Speech (2010)
Jeff, you're a normal person.เจฟ ลูกเป็นคนสามัญธรรมดาคนนึง Beginner Pottery (2010)
OF SOLID GERMANIUM.ที่จะทำให้คนสามัญล่าแน่นอน แต่มันไม่ได้ Beyond the Darkness (2010)
ON ANOTHER ENTIRE YEAR'S WORTH OF DATA.ไม่มีใครในทีมที่ได้รับอนุญาตใน การค้นหามันให้สัญญาณคนสามัญ Beyond the Darkness (2010)
SAME WITH THIS ONE AND THIS ONE.แดนและทีมงานของ เขาคนสามัญปราบมาร Beyond the Darkness (2010)
TOWARD UNDERSTANDING WHAT DARK MATTER REALLY IS.ดังนั้นจึงไม่มีผู้สมัครคนสามัญ เดียวกันกับเรื่องนี้อย่าง ใดอย่างหนึ่งและหนึ่งนี้. Beyond the Darkness (2010)
THIS FORCE MIGHT BE PREPARING TO DESTROY THE ENTIRE UNIVERSE.ซึ่งหมายความว่าโลกถู กล้อมรอบไปด้วยสสารมืด และทางช้างเผือกมีสสารมืด หากพบคนสามัญจะเปิด ขึ้นช่วงใหม่ของฟิสิกส์ Beyond the Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนสามัญ[n. exp.] (khon sāman) EN: ordinary man ; common man ; man in the street   FR: personne ordinaire [f] ; l'homme de la rue [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everyman[N] คนธรรมดาๆ, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi
Everyman[N] บุคคลธรรมดา, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi
laic[N] ฆราวาส, See also: คนสามัญ, Syn. laic, layman
laical[N] ฆราวาส, See also: คนสามัญ, Syn. laic, layman
vulgar[N] คนสามัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
common mann. สามัญชน,คนสามัญ
commonalty(คอม'มะแนลที) n. สามัญชน,คนสามัญ,ประชาชน,หมู่คณะ, Syn. commonality
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude

English-Thai: Nontri Dictionary
proletarian(adj) เกี่ยวกับคนสามัญ,เกี่ยวกับไพร่,เกี่ยวกับพวกกรรมกร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top