ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คงทน

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คงทน-, *คงทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คงทน[V] be durable, See also: be permanent, be lasting, Syn. ทนทาน, แข็งแรง, ทน, คงทนถาวร, Ant. อ่อนแอ, เปราะบาง, Example: ของเล่นพลาสติกราคาถูกแต่ไม่คงทน, Thai definition: อยู่ได้เป็นเวลานาน, มั่นคงแข็งแรง
คงทนถาวร[ADJ] durable, See also: strong, enduring, permanent, Syn. ทนทาน, ทน, Example: ปูนเป็นวัสดุคงทนถาวร ไม่เสื่อมสลายง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คงทนว. ยั่งยืน, ถาวร, ทนทาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I can't stand to live in a boarding school like a ten-year-old.แต่ฉันคงทนไม่ได้หรอก ที่จะ อยู่ ร.ร.ประจำ เหมือนเด็กสิบขวบ Suspiria (1977)
Please, Jonathan, do not let them turn me out into that dark night alone.นะโจนาธาน! อย่าให้เค้าโดนไล่ออกจากงานนะ... ...เค้าคงทนไม่ได้แน่ ๆ Mannequin (1987)
I could not bear it if you died again, not when I could save you.ข้าคงทนไม่ได้ถ้าท่านตายอีกครั้ง ทั้งๆที่ข้าช่วยท่านได้ The Princess Bride (1987)
Apparently, Victor got sick of the ass-whuppings and sunk his uncle into the river.วิคเตอร์คงทนไม่ไหวที่ถูกกดขี่ข่มเหง เลยจัดแจงให้ลุงจมลงในแม่น้ำ Four Brothers (2005)
They can't hold out much longer.พวกมันคงทนได้อีกไม่นาน Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Know that nothing stays the same.เรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดอยู่คงทน Peaceful Warrior (2006)
You spit your dummy because you can't stand the idea that he's done it without you.คุณคงทนไม่ได้กับความจริงที่ว่าเขาไม่ต้องการคุณเลย The Last King of Scotland (2006)
Can't bear to look at you.แม่แกคงทนดูแกไม่ได้ Fido (2006)
Because some marriages were built to last... and some aren't.เพราะคู่แต่งงานบางคู่ สร้างมาให้คงทน แต่บางคู่ไม่ It Takes Two (2006)
CAN'T YOU JUST STICK IT ON THE TURNPIKEเธอคงทนไม่รถติดบนทางด่วนไม่ได้หรอก Betty's Wait Problem (2007)
The poor woman, I guess she couldn't stand the stress of being labeled "Satan's mother."ผู้หญิงน่าสงสารคนนั้น เธอคงทนเรื่องหนักหนานี้ไม่ได้ กับการถูกชูป้ายว่า "แม่ของซาตาน" Halloween (2007)
I live because of him.ถ้าไม่มีเขา ฉันคงทนมีชีวิตอยู่ไม่ได้ . The Machine Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คงทน[v.] (khongthon) EN: be durable ; be permanent ; be lasting ; last   
คงทน[adj.] (khongthon) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent   FR: durable ; permanent
คงทนถาวร[v.] (khongthonthāwøn) EN: be durable   

English-Thai: Longdo Dictionary
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enduring[ADJ] ซึ่งอดทน, See also: คงทน, อดกลั้น, ทนทรมาน, Syn. patient, tolerant
permanent[ADJ] ถาวร, See also: คงทน, ยั่งยืน, Syn. lasting, Ant. impermanent, temporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
granite(แกรน'นิท) n. หินแกรนนิต ่,สิ่งที่มีความแข็ง ความคงทนและความแน่นเหมือนหินแกรนิต., See also: granitic adj.
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
mercerize(เมอ`ชะไรซ) vt. ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอเพื่อเพิ่มความคงทน
permanent(เพอ'มะเนินทฺ) adj. ถาวร,ยืนยง,คงทน,ยาวนาน, (สี) ไม่ตก., See also: permanentness n., Syn. lasting,durable,stable,enduring ###A. temporary

English-Thai: Nontri Dictionary
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
immune(adj) ปลอดภัย,คงทน,พ้นอันตราย
indissoluble(adj) แน่นหนา,ยั่งยืน,มั่นคง,คงทน
last(vt) ทนอยู่ได้,คงทน,ยืดเยื้อ,ถาวร,มีอายุต่อไป
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
permanence(n) ความคงทน,ความถาวร,ความยืนยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top