ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้าม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้าม-, *ข้าม*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คำตรงข้าม[antonym] antonym

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าม(v) skip, See also: leave out, pass over, overlook, Syn. ผ่าน, Example: ฉันข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลยจะได้ไม่เสียเวลา, Thai Definition: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ
ข้าม(v) cross, Syn. ผ่าน, Example: ลูกข้ามผู้ใหญ่ไปอย่างนั้นไม่ได้ ต้องขอโทษก่อนแล้วเดินอ้อมไป, Thai Definition: ยกเท้าย่างผ่านเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้พ้นไป
ข้าม(v) skip, See also: jump over, Syn. ผ่าน, ข้ามๆ, Example: ผมจะข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลย จะได้ไม่เสียเวลา, Thai Definition: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ
ข้ามคืน(n) overnight, Example: ยังไม่ทันข้ามคืนเขาก็ต้องกลับมาหาลูกเพราะทนคิดถึงไม่ไหว, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาตลอดทั้งคืนไปถึงตอนเช้า
ข้ามฟาก(v) cross, Syn. ข้ามฝั่ง, Example: หลวงพ่อออกธุดงค์บำเพ็ญเพียรภาวนาไปทั่วอีสาน ทั้งข้ามฟากไปเขมรและลาว เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับยอดพระเกจิอาจารย์หลายรูป, Thai Definition: ผ่านจากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่ง
ข้ามหัว(v) be disrespectful, Syn. ลบหลู่, ไม่เห็นหัว, Example: นายสมศักดิ์ข้ามหัวแกนนำพรรคกิจสังคมหลายคน, Thai Definition: ทำโดยพลการ
ข้ามแดน(v) cross the frontier, See also: go over the frontier, Syn. ข้ามเขต, ข้ามถิ่น, Example: ผู้ก่อการร้ายข้ามแดนมาถล่มยิงอย่างไม่เกรงกลัว
ข้ามชาติ(adj) transnational, Syn. ระหว่างชาติ, ระหว่างประเทศ, Example: รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งยาสมุนไพรพื้นบ้านให้มาก จะได้ปลอดพ้นจากอิทธิพลของบรรษัทยาข้ามชาติ
ข้ามหน้า(v) be disrespectful, Syn. ข้ามหน้าข้ามตา, Example: อาจารย์ชอบทำอะไรข้ามหน้าหัวหน้าภาคๆ เสมอ, Thai Definition: ทำโดยไม่ไว้หน้าใคร
ข้ามเรือ(v) cross the river (by a boat), Example: เธอข้ามเรือมาจากบ้านในคลองบางกอกน้อย, Thai Definition: ข้ามฝั่งโดยเรือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่ามก. อยู่ยงคงกระพัน.
ข้ามก. ยกเท้าย่างผ่านเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้พ้นไป เช่น ข้ามธรณีประตู, จากข้างหนึ่งไปถึงอีกข้างหนึ่งโดยมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขวางอยู่ เช่น ข้ามแม่น้ำ ข้ามถนน, จากข้างหนึ่งไปถึงอีกข้างหนึ่งโดยมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วย เช่น ข้ามเรือ ข้ามสะพาน ข้ามฟาก, ล่วงพ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยผ่านเหนือสิ่งนั้นไป เช่น บินข้ามประเทศ, ล่วงพ้นช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ข้ามคืน ข้ามปี, ผ่านเลยลำดับ เช่น เรียนข้ามชั้น ชกข้ามรุ่น.
ข้าม ๒, ข้ามว. เลยลำดับ, ไม่เป็นตามลำดับ, เช่น อ่านข้าม อ่านข้าม ๆ.
ข้ามน้ำข้ามทะเล, ข้ามน้ำข้ามท่าก. ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและความลำบากต่าง ๆ กว่าจะได้ผลสำเร็จ.
ข้ามวันข้ามคืนว. เป็นระยะเวลานาน เช่น ทำงานข้ามวันข้ามคืน.
ข้ามสมุทรน. ชื่อเพลงไทย เป็นเพลงชุดมีด้วยกัน ๓ เพลง คือ เบญจคีรี ข้ามสมุทร และเทพลีลา.
ข้ามหน้า, ข้ามหน้าข้ามตาก. ทำโดยไม่ไว้หน้าผู้ใด.
ข้ามหัวก. ทำโดยพลการไม่บอกกล่าวหรือปรึกษาหารือผู้ที่ควรบอกกล่าวหรือควรปรึกษาหารือ.
ข้ามเรือก. ลงเรือข้ามน้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่ง.
กระโจม ๔ข้ามลำดับไป ในความว่า กินข้าวต้มกระโจมกลาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skipข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transnationalข้ามชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
transilientข้ามลำดับ, ข้ามขั้น, ผ่านข้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าม[khām] (v) EN: go across ; cross ; pass through ; go through  FR: traverser ; passer
ข้าม[khām] (v) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome  FR: franchir ; surmonter
ข้าม[khām] (v) EN: leave out ; overlook  FR: exclure ; sauter ; négliger
ข้าม[khām] (prep) EN: across  FR: à travers
ข้ามคืน[khām kheūn] (v, exp) EN: overnight  FR: passer la nuit
ข้ามชาติ[khāmchāt] (adj) EN: transnational ; multinational
ข้ามถนน[khām thanon] (v, exp) EN: cross the street  FR: traverser la rue ; traverser la chaussée
ข้ามถิ่น[khām thin] (v, exp) EN: cross the frontier
ข้ามฝั่ง[khām fang] (v, exp) EN: cross
ข้ามพรมแดน[khām phromdaēn] (adj) EN: crossing borders

English-Thai: Longdo Dictionary
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, See also: adverseness n., Syn. opposing
TNC(n) บริษัทข้ามชาติ ย่อมาจาก Transnational corporation
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, See also: weblog, web diary, Syn. online diary
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, See also: cross-dresser
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ, See also: queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
ferry boat(n) เรือข้ามฟาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
across(prep) ข้าม, See also: ข้ามพรมแดน, Syn. over
across(adv) ข้าม, Syn. crosswise, crossed, opposite
cross(vt) ข้าม
cross(vi) ข้าม
come across with(phrv) ข้าม(ถนน, แม่น้ำฯลฯ)พร้อมกับ
come across(phrv) ข้าม (ถนน, แม่น้ำฯลฯ), See also: เดินข้าม, Syn. come over
cross over(phrv) ข้าม, See also: ข้ามไป
cross with(phrv) ข้ามไปด้วย
cut ahead to(phrv) ข้ามไป, See also: ตัดไปที่, กระโดดไปยัง, Syn. cut to, jump to
cut to(phrv) กระโดดข้ามไปที่, See also: ข้ามไปที่, Syn. cut ahead to, jump to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aboral(แอบอ' รัล) adj. ว่งตรงข้ามหรือไปจากปาก
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adversative(แอดเวอ' ซะทิฟว) adj.,n.ซึ่งมีความ หมายตรงกันข้าม,คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current

English-Thai: Nontri Dictionary
across(pre) ข้าม,พาด,ขวาง,ผ่าน
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนย์กลาง
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
annex(n) ภาคผนวก,สิ่งที่เพิ่มเข้าม
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antipodes(n) สิ่งที่ตรงข้ามกัน
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] TH: ข้ามประเทศ
飛ばす[とばす, tobasu] TH: ข้ามไป  EN: to skip over
越える[こえる, koeru] TH: ข้ามเลย  EN: to cross over
越える[こえる, koeru] TH: ข้าม  EN: to cross
乗り越える[のりこえる, norikoeru] TH: ข้าม  EN: to climb over

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
dagegenตรงข้ามกับสิ่งนั้น
gegenüber(präp) ตรงข้ามกับ (ตามด้วย Dativ) เช่น Sein Haus ist gegenüber der Bank. เขาอยู่บ้านตรงข้ามกับธนาคาร
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
aus Versehenโดยการไม่ได้สังเกต, โดยการมองข้ามไป, ด้วยความเผลอเรอ
Gegenteil(n) |das, ทั่วไป Sg.| สิ่งตรงข้าม เช่น Das Gegenteil von 'klein' ist 'groß'. คำตรงข้ามกับเล็ก คือ ใหญ่
einfahren(vi) |fährt ein, fuhr ein, ist eingefahren| รถไฟหรือเรือกำลังถึงสถานีหรือท่า เช่น Der Zug nach Freiburg fährt in ein paar Minuten ein. รถไฟที่จะไปไฟร์บวร์กกำลังวิ่งเข้ามาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้
überqueren(vt) |überquerte, hat überquert| ข้าม หรีอ ข้ามถนน เช่น 1° Bei Grün überqueren und Kindern Vorbild sein! ข้ามถนนเมื่อไฟเขียว เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กๆ 2° Die Strasse überqueren = ข้ามถนน
Studienplatz(n) |der, pl. Studienplätze| จำนวนที่นั่งที่สถาบันศึกษาหนึ่งมีให้, จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับเข้ามาได้
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ข้อเสนอที่ต้องลงมติในที่ประชุม เช่น Ich stelle den Antrag, daß die Fakultät keine ausländische Studenten mehr aufnimmt. ผมขอเสนอให้ทางคณะไม่รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาอีก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kreuzen {n}(n) ข้าม ผ่าน

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
sauter(vt) กระโดด, ข้ามผ่านไป
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top