ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้างใต้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้างใต้-, *ข้างใต้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างใต้(adv) under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: เขาเอาขนมซุกไว้ข้างใต้เพราะกลัวคนเห็น, Thai Definition: ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข้างใต้(prep) under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: ถุงกอล์ฟของพ่ออยู่ข้างใต้บันได มองเห็นหรือเปล่า, Thai Definition: เป็นคำเชื่อม มีความหมายว่า ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข้างใต้(n) under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: ถ้าสังเกตเห็นอนูของน้ำเกาะเป็นกลุ่มไหลเร็วพุ่งไปข้างหน้าแสดงว่าข้างใต้มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว, Thai Definition: ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างใต้[khāngtāi] (n) EN: beneath ; underneath ; under  FR: sous ; au-dessous ; dessous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nether(n) ซึ่งต่ำกว่า, See also: ข้างใต้, เบื้องล่าง
subjacent(adj) ข้างใต้, See also: ข้างล่าง
under(prep) ใต้, See also: ข้างใต้, ภายใต้, ข้างล่าง, Syn. below, beneath, underneath, Ant. over
underfoot(adv) ใต้เท้า, See also: ข้างใต้, อยู่ใต้เท้า, Syn. tread
underneath(prep) ภายใต้, See also: ข้างใต้, Syn. below, under, Ant. above

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
below(บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก, Syn. lower, underneath
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
cable railwayn. รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างใต้
subscript(ซับ'สคริพทฺ) adj. เขียนข้างใต้,ลงนามข้างท้าย. n. เครื่องหมายข้างใต้
subscription(ซับสคริพ'เชิน) n. การลงนามข้างท้าย,การเขียนไว้ข้างใต้,ชื่อข้างท้าย,การบอกรับเป็นสมาชิก,การสั่งซื้อ,การบริจาค,การออกค่าบำรุง,การเห็นด้วย., See also: subscriptive adj., Syn. agreement
subsoil(ซับ'ซอยล์) n. ชั้นใต้ผิวดิน,ดินข้างใต้
subtitle(ซับไท'เทิล) n.,vt. (บรรยายเป็น) หัวข่าวรอง,หัวข่าวเล็ก,หัวข้อเล็ก,หัวข้อย่อย,ข้อย่อย,ชื่อย่อย,ภาพคำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ (มักเป็นคำแปล) ,ชื่อหนังสือรอง., See also: subtitular adj.
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
underdrain(อัน'เดอะเดรน) n. ท่อระบายข้างใต้. vt. จัดให้มีท่อระบายข้างใต้

English-Thai: Nontri Dictionary
below(adv) ข้างล่าง,ข้างใต้,ใต้
below(pre) ข้างล่าง,ใต้,ข้างใต้,เบื้องใต้
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า
beneath(pre) ข้างใต้,ใต้,ต่ำกว่า
bottom(n) ก้น,ท้องเรือ,ข้างใต้,พื้นน้ำ
nether(adj) ข้างใต้,ใต้,ภายใน
under(pre) ข้างใต้,ภายใต้,ล่าง,รอง,ข้างใน
underfoot(adv) ใต้เท้า,ข้างใต้,บนพื้น
undermine(vi) ทำลาย,เซาะ,ขุดข้างใต้
underneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top