ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้ออ้าง

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้ออ้าง-, *ข้ออ้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้ออ้าง[N] excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน
ข้ออ้างอิง[N] reference, See also: base, Syn. คำอ้างอิง, Example: ตามหลักจิตวิทยาวิธีการนี้ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างอิงได้, Thai definition: สิ่งที่ถือเป็นหลัก, สิ่งที่นำมากล่าวเป็นหลัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้ออ้างน. สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allegationข้ออ้าง, ข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretextข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll carry weight.มันเป็นข้ออ้างที่ดี The Great Dictator (1940)
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
-He believed that dumb excuse.เขาเชื่อผม ข้ออ้างโง่ ๆ Oh, God! (1977)
But it gave them an excuse to impose martial law throughout Bengal.แต่เป็นข้ออ้างที่เขาจะประกาศ กฎอัยการศึกทั่วเบงกอล Gandhi (1982)
No, Mr. Green, communism is just a red herring.ไม่ คุณกรีนคอมมิวนิสต์เป็นเพียงแค่ข้ออ้าง Clue (1985)
No. Communism was just a red herring.ไม่เลย คอมมิวนิสต์เป็นเพียงข้ออ้าง Clue (1985)
Communism was just a red herring.คอมมิวนิสต์เป็นเพียงแค่ข้ออ้าง Clue (1985)
Pretend that you are winding me up anyway.ข้ออ้างที่จะให้เธอ เข้ามาไขลานให้ผม Return to Oz (1985)
I got an eyewitness and the kid has no alibi.ฉันมีพยาน แล้วข้ออ้างหมอนั่นก็ฟังไม่ขึ้น Dirty Dancing (1987)
We'll need to camouflage the front seat and back seat and floorboards... with quilts and blankets, so if a cop starts sticking' his big snout in the car, the subterfuge won't last, but at a glance the car will appear to be normal.เราจะต้องอำพรางที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังและพื้น ... กับผ้าห่มและผ้าห่ม ดังนั้นหากตำรวจจะเริ่ม Stickin 'จมูกใหญ่ของเขาในรถข้ออ้างจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย Pulp Fiction (1994)
Tossing cells was just an excuse.โยนเซลล์เป็นเพียงข้ออ้าง The Shawshank Redemption (1994)
Anton was by far the stronger swimmer and he had no excuse to fail.แอนตั้นเป็นนักว่ายน้ำทางไกลที่เก่งกาจ ไม่มีเหตุข้ออ้างอะไรมาทำให้เค้าแพ้ได้ Gattaca (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim   FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น [n. exp.] (khø-āng thī fang mai kheun) EN: untenable assertion   
ข้ออ้างอิง[n.] (khø-āng-ing) EN: reference ; citation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
color[N] ข้ออ้าง, See also: คำกล่าวอ้าง, Syn. pretext, excuse
colour[N] ข้ออ้าง, See also: คำกล่าวอ้าง, Syn. pretext, excuse
evasion[N] ข้ออ้าง, See also: ข้อบ่ายเบี่ยง, Syn. subterfuge
excuse[N] ข้อแก้ตัว, See also: ข้ออ้าง, คำกล่าวอ้าง, Syn. justification
pretext[N] ข้ออ้าง, Syn. guise
Scooby-Do[SL] ข้ออ้าง, See also: คำอธิบายถึงพฤติกรรม
stall[N] ข้ออ้าง, See also: ข้อแก้ตัว, Syn. pretext

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน,เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน,อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม
pretension(พรีเทน'เชิน) n. การเรียกร้อง,การอ้างสิทธิ,ข้ออ้าง,การอวดอ้าง,มารยา
pretext(พรี'เทคซฺทฺ) n. ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง
stall(สทอล) n. คอก,คอกสัตว์,แผงลอย,ที่นั่งยกพื้นของพระในโบสถ์ฝรั่ง,ที่นั่งแถวยาวในโบสถ์หรือโรงละคร,ข้ออ้าง,หน้าม้า,การหน่วงเหนี่ยว vt. ใส่คอก,ทำให้หยุด vi. หยุดกลางคัน,หยุด,ติดขัด,อยู่ในคอก vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ล่อ,ถ่วงเวลา, See also: stalls n. ที่นั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน
pretence(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น
reference(n) ข้ออ้างอิง,การอ้างอิง,หนังสืออ้างอิง,หนังสืออุเทศ
subterfuge(n) ข้ออ้าง,ข้อหลีกเลี่ยง,คำบอกปัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top