ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อกล่าวอ้าง

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อกล่าวอ้าง-, *ข้อกล่าวอ้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อกล่าวอ้าง[N] excuse, See also: defence, Example: คุณสมบัติที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างจุดขายอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบข้อกล่าวอ้างนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fucker had me hit with 3 citations in the first 6 months alone.เป็นข้อกล่าวอ้างที่แย่ด้วยสามอย่าง/ในครั้งแรกที่อยู่คนเดียวมาหกเดือน Pilot (2009)
I suggest you think twice before you bring another frivolous claim into my courtroom.ศาลขอเสนอแนะให้คุณคิดทบทวน อีกครั้งเสียก่อนที่คุณจะยื่น ข้อกล่าวอ้างที่ไร้ซึ่งความหมายใด ภายในห้องพิจารณาคดีของศาล The Garden of Forking Paths (2010)
There's pages of claims and counter claims centered on whether it took effect at 35 or 40.มีหลายหน้าที่กล่าวอ้าง และโต้แย้งข้อกล่าวอ้าง ว่าควรจะเป็น\ ตอนอายุ 35 หรือ 40 Red Lacquer Nail Polish (2013)
We're waiting here, in Los Angeles, for a phone call from legendary billionaire, Howard Hughes, which could debunk a writer's claim that he's written an authorized autobiography of Hughes, and that Hughes is in a permanent state of dementia.เรายังอยู่ที่ลอสแอนเจลิส รอโทรศัพท์ จากโฮเวิร์ด ฮิวส์ มหาเศรษฐีในตำนาน ซึ่งจะแก้ข้อกล่าวอ้างของนักเขียน ซึ่งอ้างว่าได้รับอนุญาตให้เขียนอัตชีวประวัติของฮิวส์ Rules Don't Apply (2016)
...what might be next for the Hughes organization, if Mr. Hughes never steps forward to defend himself against the claims in Mr. Miskin's book?ก้าวต่อไปขององค์กรฮิวส์ ถ้าคุณฮิวส์ไม่ก้าวขึ้นมาปกป้องตัวเอง ต่อข้อกล่าวอ้างในหนังสือของคุณมิสคิน Rules Don't Apply (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อกล่าวอ้าง[n.] (khøklāo-āng) EN: excuse ; defence   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top