ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข่าว

   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่าว-, *ข่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่าว[N] news, Syn. ข่าวสาร, Example: ปัจจุบันมีข่าวอาชาญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์มากขึ้นทุกวัน, Count unit: ข่าว, ชิ้น, Thai definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ ทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้น
ข่าว[N] information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, Example: ผู้เห็นเหตุการณ์ต้องการให้ข่าวเรื่องการโจรกรรมธนาคารแก่ตำรวจ, Count unit: เรื่อง, ประเด็น, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องราวหรือรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ
ข่าวดี[N] good news, Ant. ข่าวร้าย, Example: บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐได้ออกประกาศข่าวดีให้ไทยว่า จะลดการลงทุนในตลาดหุ้นสิงคโปร์หันมาลงทุนในไทยแทน, Thai definition: เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งดีๆ
ข่าวสด[N] fresh news, Syn. ข่าวด่วน, ข่าวล่า, ข่าวล่าสุด, Example: เขามีข่าวสดมาแจ้งให้ทราบว่า จะมีการตัดสินคดียาเสพติดเร็วๆ นี้, Thai definition: ข่าวใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น
ข่าวลือ[N] rumor, Syn. ข่าวซุบซิบ, ข่าวโคมลอย, Example: เธอได้ยินข่าวลือเรื่องการปฏิวัติทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนหรือเปล่า, Count unit: เรื่อง, ข่าว, Thai definition: ข่าวที่เล่าหรือพูดต่อๆ กันมาอาจมีหรือไม่มีความจริงอยู่ก็ได้
ข่าวล่า[N] latest news, Syn. ข่าวสด, ข่าวด่วน, ข่าวล่ามาเร็ว, Example: มีข่าวล่าระบุว่าจะมีการยุบสภาเร็วๆ นี้, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ทราบมาสดๆ ร้อนๆ หรือที่ได้มาใหม่
ข่าวสาร[N] information, See also: news, message, Syn. ข่าว, ประกาศ, ข้อมูล, Example: ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ช่วยให้เรารู้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น, Count unit: เรื่อง, ข่าว, ชิ้น, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นไปหรือรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ
ข่าวกรอง[N] intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
ข่าวกีฬา[N] sports news item
ข่าวคราว[N] news, See also: message, information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว, Example: เราไม่ได้ข่าวคราวจากทางบ้านมาหลายเดือนแล้ว, Count unit: เรื่อง, ข่าว, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องทุกข์สุขความเป็นไปของชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่าวน. คำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ, คำบอกกล่าว, คำเล่าลือ.
ข้าวน. ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Gramineae โดยเฉพาะชนิด Oryza sativa L. เมล็ดเป็นอาหารหลัก มีหลายพันธุ์ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว.
ข้าวก้นบาตรน. อาหารเหลือจากพระฉันแล้วที่ศิษย์วัดได้อาศัยกิน.
ข่าวกรองน. ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้.
ข้าวกระยาทิพย์น. ชื่อขนมอย่างหนึ่ง ปรุงด้วยเครื่องกวนมีน้ำผึ้ง น้ำอ้อย น้ำนม ข้าวฟ่าง ถั่วราชมาส งา เป็นต้น นิยมใช้หญิงพรหมจารีเป็นผู้กวน มักทำในพิธีสารท, ข้าวทิพย์ ก็เรียก.
ข้าวกระยาสังแวงน. ชื่อข้าวในพิธีธนญชัยบาศรับช้างเผือกของพราหมณ์พฤติบาศ คลุกด้วยสีเหลือง สีแดง แล้วปั้นเป็นก้อน ๆ, ข้าวเภา ก็เรียก.
ข้าวกรูน. ข้าวชนิดที่ทำเพื่ออุทิศให้ปรทัตตูปชีวีเปรตในพิธีสารท.
ข้าวกล้องน. ข้าวที่ตำหรือสีเอาเปลือกออกครั้งแรก ยังมีจมูกข้าวและเยื่อสีแดง ๆ หุ้มเมล็ดข้าวอยู่.
ข้าวกล้าน. ต้นข้าวอ่อนที่เพาะจากข้าวเปลือกสำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, กล้า ก็เรียก.
ข้าวกลางน. กลุ่มพันธุ์ข้าวที่ออกรวงหลังข้าวเบา คือในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนตุลาคม และเก็บเกี่ยวได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน เช่น พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ พันธุ์ข้าว กข ๖.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lloyd's Shipping Indexข่าวสารการเดินเรือของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's Listข่าวสารสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
press release; news releaseข่าวแจก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
news release; press releaseข่าวแจก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Science newsข่าววิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Broadcast journalismข่าววิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Defense information, Classifiedข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Foreign newsข่าวต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Journalism, Commercialข่าวธุรกิจ [TU Subject Heading]
Journalism, Ruralข่าวท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Military intelligenceข่าวกรองทางทหาร [TU Subject Heading]
Online journalismข่าวออนไลน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good news!ข่าวดี! Home Is the Place (2009)
good news.ข่าวดี Jacksonville (2010)
Any news from Epstein?มีข่าวจากเอฟสตินไหม The Great Dictator (1940)
Bad news. The invasion of Osterlich will have to be delayed.ข่าวร้ายครับ การบุก ออสตินลิค ถูกเลื่อนออกไป The Great Dictator (1940)
You know the regulations about reporters.คุณน่าจะรู้ ว่านักข่าวเป็นอย่างไร The Great Dictator (1940)
They're swarming with soldiers. They'd suspect us at once.กองทัพตั้งค่ายที่นั้น บ้านนอกมากข่าวเราคงมาไม่ถึง The Great Dictator (1940)
Who is going to break the news to Mrs. Van Hopper? Shall you or should I?แล้วใครจะเป็นคนบอกข่าวกับ คุณนายเเวน ฮอปเปอร์ล่ะ คุณหรือผม Rebecca (1940)
I asked you up here in order to tell you of my engagement.ผมเชิญคุณขึ้นมานี่ ก็เพื่อจะบอกข่าวการหมั้นของผม Rebecca (1940)
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ Rebecca (1940)
Notifying all the tenants that in celebration of Maxim's return with his bride, this week's rent will be free.แจ้งข่าวให้ผู้เช่าทั้งหมดทราบ เรื่องการกลับมาของแม็กซิมกับเจ้าสาวของเขา สัปดาห์นี้ยกค่าเช่าให้ฟรีครับ Rebecca (1940)
I've been simply breathless to pick up all the news.ผมคอยตามเก็บข่าวเเทบไม่ทัน Rebecca (1940)
I hear he went up to London, left his little bride all alone.ได้ข่าวว่าขึ้นไปที่ลอนดอน ทิ้งเจ้าสาวอยู่ตัวคนเดียว น่าเสียดาย Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
ข้าว[n.] (khāo) EN: rice   FR: riz [m]
ข้าวก้นบาตร[n. exp.] (khāo kon bāt) EN: leftovers ; unused residue   
ข้าวกบหม้อ[X] (khāo kop mø) EN: potful of rice   
ข่าวกรอง[n.] (khāokrøng) EN: intelligence ; information   FR: information [f] ; renseignement [m] ; indication [f]
ข้าวกล้อง[n. exp.] (khāo klǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice   
ข้าวกล้า[n.] (khāoklā) EN: rice seedlings ; germinating seed ; paddy sprout ; rice shoots   
ข้าวกลางวัน[n. exp.] (khāo klāngwan) EN: lunch ; luncheon   
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
ข้าวของ[n.] (khāokhøng) EN: things ; belongings ; goods   FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
Reuters(n. name.) สำนักข่าว รอยเตอร์
news(n) ข่าว
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
querier(n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, S. inquirer, quester, questioner
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.
action news(n) ข่าวสังคม, ข่าวกิจกรรม เช่น Now, you can get the latest information from Channel 2 Action News along with weather warnings and forecast delivered directly to your desktop.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advice[N] ข้อมูลอย่างเป็นทางการ, See also: ข่าวสารอย่างเป็นทางการ
big news[N] ข่าวใหญ่, Syn. great news
bombshell[N] ข่าวไม่ค่อยดีที่ได้รับรู้อย่างปัจจุบันทันด่วน
clipping[N] ข่าวสารที่ตัดจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสาร
despatch[N] ข้อมูล, See also: ข่าวสาร, รายงาน, จดหมาย, Syn. letter, message, note, item
earful[N] ข่าวจำนวนมาก, See also: เรื่องซุบซิบจำนวนมาก
fudge[N] ข่าวล่าสุดสั้นๆ ที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์, See also: ข่าวด่วนที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์ทีหลัง
grapevine[N] ข่าวลือ, See also: การปล่อยข่าวลือ, Syn. rumor, hearsay
headline[N] ข่าวพาดหัว, See also: หัวข่าว
information[N] ข่าวสาร, See also: ข้อมูล, ความรู้, Syn. data, facts, knowledge, intelligence;news

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.p.abbr. Associated Press, (ข่าวเอพี), Air Police
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
apabbr. Associated Press, (ข่าวเอพี) ,Air Police abbr. anterior-posterior,angina pectoris,apical pulse
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
at & t(เอที แอนด์ ที) ย่อมาจาก American Telephone and Telegraph หมายถึง บริษัทโทรศัพท์และโทรเลขของอเมริกา งานของบริษัทนี้มาเกี่ยวกับวงการคอมพิวเตอร์ก็ตรงที่คอมพิวเตอร์สมัยนี้ส่งข้อมูลและข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน โดยใช้สายโทรศัพท์เป็นสื่อ (ส่วนใหญ่เป็นการเกี่ยวข้องทางด้านการสื่อสารข้อมูล)
aviso(อะเว'โซ) n. ข่าว, คำแนะนำ (dispatch) แคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
bellman(n) คนตีระฆัง,คนเดินประกาศข่าว,ยาม
blackout(n) การพรางไฟ,การปิดไฟ,ความมืดมน,การปิดข่าว,การเซ็นเซอร์ข่าว
blackout(vi) พรางไฟ,ดับไฟ,ปิดข่าว,เซ็นเซอร์ข่าว
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
news (abbrev) ข่าว ( คำย่อของ North East West South )
NewsNight (n) ข่าวรอบดึก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
便[び, bi] (n) ข่าวคราว วิธีการขนส่ง
[うわさ, uwasa] (n ) ข่าวลือ, See also: กระจายข่าว,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
記事[きじ, kiji] Thai: ข่าว English: news story
ニュース[にゅーす, nyu-su] Thai: ข่าว English: news
通信[つうしん, tsuushin] Thai: ข่าว English: news
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: ข่าว

German-Thai: Longdo Dictionary
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้ง
Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| ข่าว
Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| ข้อความข่าวสาร
Bescheid(n) |der, pl. Bescheide| ข่าวสารคำตอบจากทางการ เช่น Steuerbescheid
Bescheid wissenรู้, รับรู้, รู้ข่าว เช่น Hast du über den Ausflug schon Bescheid gewußt?
sich entwickeln(vt) พัฒนา(ตนเอง) เช่น Die Informationstechnologie hat sich sehr schnell entwickelt. เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลพัฒนาเร็วมาก
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
Berichtigung(n) |die, pl. Berichtigungen| การแก้ไข, การดัดแปลงแก้ไข เช่น Der Fernseher hat heute eine Berichtigung der Nachricht von gestern gebracht. วันนี้สถานีโทรทัศน์ได้ออกมาแก้ไขข่าวหนึ่งของเมื่อวาน , See also: S. Korrektur, Verbesserung,
Bote(n) |der, pl. Boten| ผู้ที่ส่งข่าวสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
stehen(vi) |stand, hat gestanden, + in/auf/an + D| มีเขียนไว้, ถูกเขียนไว้ เช่น In der Zeitung steht eine interessante Nachricht. ในหนังสือพิมพ์มีข่าวที่น่าสนใจอันหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top