ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขึ้นทะเบียน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขึ้นทะเบียน-, *ขึ้นทะเบียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นทะเบียน(v) register, See also: enroll, Syn. ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Ant. ถอนชื่อ, Example: กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถาน, Thai Definition: เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้นทะเบียนก. เอาเข้าไว้ในทะเบียน เช่น ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน.
ขึ้นทะเบียนทหารก. แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า ๑๘ ปี, ผู้ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ถือว่าเป็นทหารกองเกิน.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
register(vi) ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register(vt) ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proprietary(พระไพร'อิเทอรี) adj. เกี่ยวกับเจ้าของ,เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์,ผลิตหรือขายได้โดยผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น,เกี่ยวกับผู้ถือสิทธิบัตร. n. เจ้าของ,กลุ่มเจ้าของ,กรรมสิทธิ์,สิ่งที่ครอบครอง,ยาขึ้นทะเบียน., See also: proprietarily adv.
registrant(เรจ'จิสเทรินทฺ) n. ทหารกองเกิน,ผู้ถูกขึ้นทะเบียน,ผู้ถูกจดทะเบียน
registry(เรจ'จิสทรี) n. การลงทะเบียน,การจดทะเบียน,การขึ้นทะเบียน,สำนักงานทะเบียน,สำนักงานจดทะเบียน,สัญชาติเรือสินค้าที่จดทะเบียนไว้,สมุดจดทะเบียน,รายละเอียดของทะเบียนที่จดไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
registration(n) การขึ้นทะเบียน,การจดทะเบียน,การจดบันทึก,การลงทะเบียน
registry(n) สำนักจดทะเบียน,หอทะเบียน,การจดทะเบียน,การขึ้นทะเบียน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
登録[とうろく, touroku] TH: ขึ้นทะเบียน  EN: entry

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top