ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขี้ขลาด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้ขลาด-, *ขี้ขลาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ขลาด(adj) timid, See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven, Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: สมรเป็นคนที่ขี้ขลาดมาก เธอไม่กล้าแม้แต่จะเดินทางไปไหนมาไหนตามลำพัง, Thai Definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chicken(adj) ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว
chickenhearted(adj) ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว, Syn. chicken, white-livered, yellow
coward(adj) ขี้ขลาด, Syn. cowardly, fearful
cowardly(adj) ขี้ขลาด, Syn. coward, fearful
craven(adj) ขี้ขลาด, Syn. cowardly, timid
faint-hearted(adj) ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, ใจไม่กล้า, Syn. timid, weak
gutless(adj) ขี้ขลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขี้กลัว, Syn. coward, Ant. cowardless
lily-livered(adj) ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, Syn. cowardly, Ant. brave
pigeon-hearted(adj) ใจเสาะ, See also: ขี้ขลาด
poltroon(adj) ขี้ขลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chicken-heartedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว,กลัว -S...
chicken-liveredadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon, Ant. daredevil
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด,ขี้ขลาด,ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly, cowardly
dastard(แดส'เทิร์ด) n.,adj. (คนที่) ขี้ขลาด,เลวและมีเล่ห์., See also: dastardliness n. ดูdastard
fainthearted(เฟนทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขาดความกล้า,ขี้ขลาด,ตาขาว,โลเล., See also: faintheartedly adv. faintheartedness n., Syn. timid
milquetoast(มิลค'โทสทฺ') n. ชายขี้ขลาด,ชายขี้ปอด
niddering(นิด'เดอริง) n. คนขี้ขลาด,คนเลว,adj. ขี้ขลาด,เลว., Syn. nidering

English-Thai: Nontri Dictionary
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
cowardly(adj) ขี้ขลาด,ไม่กล้า
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
craven(n) คนขี้ขลาดตาขาว,ความขี้ขลาด
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
dastard(n) คนขี้ขลาดตาขาว,คนขลาด
milksop(n) คนขี้ขลาด,คนหน้าตัวเมีย
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top