ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขับไล่

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขับไล่-, *ขับไล่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขับไล่(v) drive out, See also: expel, discharge, Syn. ไล่, เสือกไส, ขับไส, ผลักไส, ไล่ส่ง, Ant. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ, Example: หัวหน้าขับไล่พนักงานรักษาความปลอดภัยออกจากงาน เพราะละเลยหน้าที่, Thai Definition: ต้อนให้ไป, บังคับให้ออกไป
ขับไล่ไสส่ง(v) drive out, See also: expel, banish, Syn. ขับไล่, ขับไส, ผลักไส, เสือกไสไล่ส่ง, Ant. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ, Example: พ่อจะขับไล่ไสส่งให้เขาไปอยู่ที่ไหนได้ เขาก็เป็นญาติเราคนหนึ่งเหมือนกัน, Thai Definition: บังคับให้ออกไปเพราะไม่พอใจให้อยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขับไล่ไสส่งก. ไล่ไปอย่างไม่มีเยื่อใย, ขับไสไล่ส่ง ก็ว่า.
เก๊กขับไล่.
ประณาม ๒ขับไล่.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขับไล่[khaplai] (v) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge  FR: chasser ; repousser
ขับไล่ไสส่ง[khaplai sai song] (v, exp) EN: drive out ; expel ; banish

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banish from(phrv) เนรเทศ, See also: ขับไล่ไปจาก
beat off(phrv) ขับไล่, See also: ผลักดันให้ออกไป
chase(vt) ขับไล่, See also: ไล่จับ
drive away(phrv) ขับไล่ (ความรู้สึก) ไปให้พ้น, Syn. drive off
drive back(phrv) ขับไล่ให้กลับไป, See also: ไล่ออกไป
depose(vt) ปลดตำแหน่ง, See also: ขับไล่ออกจากตำแหน่ง, เนรเทศ, Syn. dethrone, discrown, divest
discharge(vt) ไล่ออก, See also: ขับไล่, Syn. dismiss, fire, release
dislodge(vt) ขับไล่, See also: ไล่ออก, ขับออก, Syn. eject
dispel(vt) ขับไล่, See also: ไล่, กำจัด, ขจัด, Syn. disperse, clear away, scatter
drive out(vt) ขับไล่, See also: ขับ, ไล่, ผลักดัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration, Ant. blessing, approval
deposal(ดิโพ'เซิล) n. การปลด ,การขับไล่,การให้การเป็นพยาน
depose(ดีโพซ') vt. ปลด,ขับไล่,ให้การเป็นพยาน. vi. ให้การเป็นพยาน., See also: deposable adj. deposer n.
disseisin(ดิสซี'ซิน) n. การขับไล่ออกจากที่
disseizin(ดิสซี'ซิน) n. การขับไล่ออกจากที่
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
dump(ดัมพฺ) vt. ทิ้งขยะ,ทิ้ง,เท,ทุ่มเท,ขับไล่,ยกเลิก vi. ตกลงมาอย่างกะทันหัน,ทิ้งขยะ. n. กองขยะ,ที่ทิ้งขยะ,การเท., See also: dumper n. ดูdump, Syn. throw
eject(อีเจคทฺ') {ejected,ejecting,ejects} vt. ขับออก,ขับไล่,ขว้างออก,พ่น,เป่า,พุ่ง. vi. ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, See also: ejection n. ดูeject ejective adj. ดูeject ejector n. ดูeject
eliminate(อิลิม'มะเนท) vt. ขจัด,กำจัด,คัดออก,ขับไล่,ทำลาย,ลบทิ้ง,ขับออก, See also: eliminability n. ดูeliminate eliminable adj. ดูeliminate eliminator n. ดูeliminate
excision(เอคซิส'เชิน) n. การตัดออก,การตัดทิ้ง,การตัดตอน,การขับไล่,การขับออกจากศาสนา, Syn. cuttng

English-Thai: Nontri Dictionary
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
banishment(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง
deportation(n) การขับไล่,การเนรเทศ,พฤติกรรม,การประพฤติตัว
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ว่างลง,ขับไล่
dispel(vt) ขับไล่,กำจัด,ขจัด,ทำให้กระจาย,ทำให้หมดไป
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง
dump(vt) เท,ทิ้งขว้าง,ยกเลิก,ขับไล่
eject(vt) ขับออก,ปล่อยไป,ขับไล่,ไล่ไป,เป่า,พ่น
eliminate(vt) ขจัด, ขับไล่,ตัดทิ้ง,ลบทิ้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Verbannung(n) |die, pl. Verbannungen| การขับไล่, การเนรเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top