ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขันติ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขันติ-, *ขันติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันติ[N] patience, See also: forbearance, endurance, Syn. ความอดกลั้น, ความอดทน, Example: คุณจะต้องมีขันติมากกว่านี้จึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จ, Thai definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ขันติธรรม[N] toleration, Syn. ความอดกลั้น, ขันติ, Example: ผู้ที่มีขันติธรรมในการดำเนินชีวิตจะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี, Thai definition: หลักธรรมที่ว่าด้วยความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งรอบตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขันติ, ขันตีน. ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ, ความอดทน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patienceขันติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Patience.ขันติ Heart Monitor (2011)
-I thought we had a deal. -Patience.ฉันคิดว่าเราต้องจัดการ / ขันติ Underworld (2003)
I think patience.ผมคิดว่าขันติ Double Blind (2009)
Patience.ขันติ Double Blind (2009)
It implies self-control and forbearance.บ่งบอกถึงการควบคุมตนเองและขันติ Today Is the Day: Part 1 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขันติธรรม[n.] (khantītham) EN: toleration ; tolerance   

English-Thai: Longdo Dictionary
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, S. patient, stable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forbearance[N] ความอดกลั้น, See also: ขันติ, ความอดทน, การบังคับจิตใจ, การข่มใจ, Syn. patience, tolerance, Ant. impatience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
patience(n) ความอดทน,ขันติ,ความทรหดอดทน
patient(adj) อดทน,มีขันติ,ทรหดอดทน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top