ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขัง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัง-, *ขัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัง(v) imprison, See also: confine, shut in, Syn. กักขัง, จองจำ, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, กักบริเวณ, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจขังผู้ต้องสงสัยในคุกไว้ชั่วคราว, Thai Definition: กักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล
ขัง(v) be stagnant, See also: stagnate, be stationary, be unmoving, be static, Ant. ไหล, Example: ในห้องครัวยังคงมีน้ำขังอยู่เป็นแห่งๆ รีบเอาผ้ามาซับให้แห้ง, Thai Definition: มีน้ำอยู่ในบริเวณนั้น ไหลออกไปไหนไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขังก. ให้อยู่ในที่ล้อมเช่นกรง คอก หรือเล้า เป็นต้น, ให้อยู่ในที่ซึ่งกันไว้ เช่น ขังนํ้า
ขังกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล.
ขังข้อก. ตัดกระบอกไม้ไผ่เป็นต้นให้มีข้อติดอยู่ข้างหนึ่ง.
ขังขอกน. ชาวเมือง.
ขังปล้องว. ลักษณะกระบอกที่ตัดให้มีข้อติดอยู่ทั้ง ๒ ข้าง โดยฝานข้าง ๆ ทั้ง ๒ ข้างให้เป็นขาแล้วผ่าตลอดด้านหนึ่ง เพื่อทำเป็นตะขาบเป็นต้น.
ขังหน่วยว. เรียกนํ้าตาที่ปริ่มอยู่ที่ขอบตาเมื่อร้องไห้ ว่า นํ้าตาขังหน่วย, น้ำตาคลอหน่วย หรือ น้ำตาล่อหน่วย ก็ว่า.
หล่อขังน้ำหรือน้ำมันไว้เพื่อรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คงสภาพ เช่น เอาน้ำหล่อคอนกรีตไว้ เอาน้ำมันจันทน์หล่อรักยม.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัง[khang] (v) EN: hold ; confine ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up  FR: enfermer ; incarcérer ; confiner
ขัง[khang] (v) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static  FR: stagner ; figer
ขังคุก[khang khuk] (v, exp) EN: imprison ; put in jail  FR: emprisonner ; incarcérer ; mettre sous les verrous
ขังลืม[khangleūm] (v) EN: ?  FR: ?
ขังไว้[khang wai] (v) EN: impound  FR: retenir
ขังไว้ในบ้าน[khang wai nai bān] (v, exp) EN: place under house arrest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bang up(phrv) ขังคุก, See also: กักขัง, Syn. lock up
bar in(phrv) ขังเอาไว้, See also: ขัง
enclose in(phrv) ปิดล้อมอยู่ใน, See also: ขังอยู่ใน
encage(vt) ขังกรง, See also: ขังไว้ในที่ที่คล้ายกรง, Syn. cage, confine, imprison
immure in(phrv) จับเข้าคุก, See also: ขังไว้ในคุก
immure(vt) กักขัง (ทางวรรณคดี), See also: ขังคุก, คุมขัง, Syn. confine, imprison
incarcerate(vt) ขังคุก (คำทางการ), See also: กักขัง, จองจำ, Syn. confine, imprison, jail
lock up(phrv) จำคุก, See also: ขังคุก, Syn. confine, put behind bars
put inside(phrv) ขังคุก, See also: กักขัง, คุมขัง
stall(vt) ขังไว้ในคอก, See also: นำเข้าคอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest, seize, understand
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid, self-denying
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
brig(บริก) n. เรือใบสองเสา,ห้องคุกในเรือ,สถานที่กักขัง
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack, hut -Phr. cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
calaboose(แคล'ละบูส) n. คุกการกักขัง
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi, vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
cage(n) กรง,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
cage(vt) คุมขัง,ใส่กรง,ขังกรง,กักขัง
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
capture(vt) จับกุม,เข้ายึด,จับขัง,ตีได้
cell(n) ตัวเซลล์,ห้องขัง,กรง,กุฏิ,ห้องเล็ก,รู,โพรงเล็กๆ,หม้อไฟฟ้า
clink(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง,เหรียญเงิน,ห้องขัง,คุก,ตะราง
confine(vt) กักขัง,จำกัดที่,ตีวง
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง

German-Thai: Longdo Dictionary
Überschwemmung(n) |die, nur Sg.| อุทุกขภัย, น้ำท่วม เช่น Überschwemmungsgebiet พื้นที่น้ำท่วมขัง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top