ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขอโทษ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขอโทษ-, *ขอโทษ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอโทษ (vt adv ) ขอโทษสำหรับการส่งอีเมล์ช้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอโทษ[V] apologize, See also: make an apology, beg your pardon, excuse, pardon, ask for forgiveness, Syn. ขอขมา, ขออภัย, ขอประทานโทษ, ขอโทษขอโพย, Example: ดิฉันต้องขอโทษคุณที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมา, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอโทษ, ขอประทานโทษก. ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินผู้อื่น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ขอโทษ[v. exp.] (khøthōt) EN: excuse me ! ; sorry !   FR: excusez-moi ! ; pardon ! ; veuillez m'excuser
ขอโทษต่อ...[v. exp.] (khøthōt tø …) EN: apologize to … (s.o)   FR: s'excuser auprès de … (qqn)
ขอโทษที่...[v. exp.] (khøthōt thī …) EN: apologize for …   FR: s'excuser de/pour …

English-Thai: Longdo Dictionary
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apologise[VT] ขอโทษ, See also: ขอขมา, ขอรับผิด, ขออภัย, ขอประทานโทษ, แสดงความเสียใจ, Syn. apologize
apologize[VT] ขอโทษ, See also: ขอขมา, ขอรับผิด, ขออภัย, ขอประทานโทษ, แสดงความเสียใจ, Syn. apologise
apologize for[PHRV] ขอโทษสำหรับ, See also: ขอโทษเรื่อง
apologize to[PHRV] ขอโทษต่อ, See also: ขอโทษ (บางคน) ที่
cover for[PHRV] ขอโทษแทน, See also: แก้ตัวแทน, Syn. cover up for, stand in for
cover up for[PHRV] ขอโทษแทน, See also: แก้ตัวแทน, Syn. cover for
forgive[VT] ขอโทษ, See also: ขออภัย, Syn. forgive, pardon
pardon[INT] ขอโทษ, See also: ขออภัย
pardon for[PHRV] ขอโทษสำหรับ (สิ่งที่ทำผิด)
sorry[INT] ขอโทษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apology(อะพอล'โลจี) n. การขออภัย,การขอโทษ,คำขอโทษหรือขออภัย, Syn. plea, excuse)
deprecatory(เดพ'ระคะโทรี) adj. เกี่ยวกับการคัดค้าน,เกี่ยวกับการติเตียน,เป็นการขอโทษ, See also: deprecatorily adv. deprecatoriness n
excusatoryadj. ซึ่งเป็นการขอโทษ,ซึ่งเป็นการแสดงความเสียใจ
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
pace(เพสด) adj. โดยรับการอนุญาตจาก,ขอโทษ n.,vi.,vt. ก้าว,ฝีเท้า,ลักษณะการก้าว, See also: paced adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ご免なさい[ごめんなさい, gomennasai] ขอโทษ
すみません[すみません, sumimasen] (n) ขอโทษครับ/ค่ะ นอกเหนือจากนี้อาจใช้ในความหมายว่า ขอบคุณ เวลาที่คนอื่นต้องลำบากทำอะไรให้เรา
謝罪[しゃざい, shazai] (vt) ขอโทษ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอโทษ English: excuse me

German-Thai: Longdo Dictionary
verwechseln(vt) |verwechselte, hat verwechselt| แยกความแตกต่างไม่ได้ เช่น Es tut mir leid. Ich habe Sie mit ihrem Bruder verwechselt. ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณเป็นน้องชายของคุณ
Es tut mir Leid.ฉันเสียใจ (ใช้แสดงความเสียใจหรืออาจใช้สำหรับขอโทษเวลาที่ทำผิด)
sich entschuldigen(vt) |entschuldigte sich, hat sich entschuldigt, bei jmdm. für etw.| ขอโทษ เช่น Sie müssen sich bei ihm entschuldigen. คุณต้องไปขอโทษเขาซะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top