ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขอบคุณ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขอบคุณ-, *ขอบคุณ*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
感謝[กำเสี่ย] (phrase) ขอบคุณ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
thankful(n, adj, adv) ขอบคุณ

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Longdo Dictionary ภาษา พม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ေက်းဇူးတန္ပါတယ္။[เจซูติน บาแด] ขอบคุณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอบคุณ(v) thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks for, Syn. ขอบพระคุณ, Example: ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของผู้ชายคนนั้นอยู่เสมอ, Thai Definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอบคุณ, ขอบพระคุณคำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบคุณ[khøpkhun] (v) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for  FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant
ขอบคุณ[khøpkhun] (interj) EN: thank you ; thanks ; with thanks  FR: merci
ขอบคุณที่...[khøpkhun thī ...] (x) EN: thank you for ...  FR: merci de ...
ขอบคุณที่ชม[khøpkhun thī chom] (x) FR: merci pour le compliment
ขอบคุณที่บินกับเรา[khøpkhun thī bin kap rao] (xp) EN: thank you for flying with us
ขอบคุณมาก[khøpkhun māk] (x) EN: thank you very much  FR: merci beaucoup
ขอบคุณล่วงหน้า[khøpkhun lūang-nā] (xp) EN: thanks in advance  FR: merci d'avance

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledge(vt) ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ
acknowledge(vi) ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ, Syn. thank
cheers(int) ขอบคุณ
thank one's lucky stars(idm) ขอบคุณในโชค
thankful for small mercies(idm) ขอบคุณในสิ่งเล็กๆ น้อยแต่มีประประโยชน์
cheers(sl) ขอบคุณ
ta(sl) ขอบคุณ
thank for(phrv) ขอบคุณสำหรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciative(อะพรี'ชีเอทิฟว) adj. รู้สึกขอบคุณ,เห็นคุณค่า,สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้. -appreciativeness n., Syn. pleased
appropriable(อะโพร'พริอะเบิล) adj. สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
gramercy(กระเมอ'ซี่) n. การอุทานแสดงความประหลาดใจ-อารมณ์รุนแรง. n. การขอบคุณ
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ,ปลื้มปีติ,เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
gratitude(แกรท'ทิทูด) n. ความรู้สึกขอบคุณ,ความกตัญญู, Syn. thanks
gratulantadj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ,ซึ่งแสดงความยินดี'
recognition(เรคเคิกนิช'เชิน) n. การจำได้,การจำแนกออก,การรู้จัก,การยอมรับ,การทักทาย,การแสดงว่าเห็นคุณค่า,การแสดงว่ารู้จัก,การแสดงความขอบคุณ, See also: recognitive adj. recognitory adj.
thank(แธงคฺ) vt. ขอบคุณ,ขอบใจ,แสดงความขอบคุณ,แสดงการเห็นคุณค่า n. ความรู้สึกขอบคุณ,การแสดงความขอบคุณ,, See also: thanks n. ฉันขอขอบคุณ ย่อจากI thank you, -Phr. thanks to เนื่องจาก . thanker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
gratitude(n) ความกตัญญู,ความรู้คุณ,การขอบคุณ
thank(vt) ขอบใจ,ขอบคุณ
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
thanksgiving(n) การขอบใจ,การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้า
unthankful(adj) เนรคุณ,ไม่ขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
有難う[ありがとう, arigatou] (vt,conj) ขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Thank you very much[ありがとう, Thank you very much] (n, vt) ขอบคุณมาก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] TH: ขอบคุณ  EN: Thank you

German-Thai: Longdo Dictionary
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ, See also: auch, Syn. gleichfalls
bitteไม่เป็นไร เป็นคำสุภาพใช้ตอบรับเวลาที่มีคนพูดขอบคุณ เช่น Vielen Dank. - Bitte (schön)!
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
dankbar(adj) รู้สึกสำนึกในบุญคุณ, รู้สึกขอบคุณ เช่น Ich bin dafür sehr dankbar, was du für mich getan hast. ผมรู้สึกสำนึกในบุญคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ผมนะครับ
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, Syn. danken
danken(vt) |dankte, hat gedankt| (+ jmdm. für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er dankte mir für meinen Rat. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, Syn. sich bedanken

French-Thai: Longdo Dictionary
merciขอบคุณ, ขอบใจ
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), Syn. De rien!, Il n'y a pas de quoi.
De rien!(phrase) ไม่เป็นไร, เป็นเรื่องเล็กน้อย (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), Syn. Je t'en prie!, Il n'y pas de quoi!, Je vous en prie.
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), Syn. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top