ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ของไหล

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของไหล-, *ของไหล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของไหล(n) fluid, See also: liquid, Example: น้ำจัดได้ว่าเป็นของไหลประเภทหนึ่ง, Thai Definition: สสารซึ่งมีรูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส, Notes: (วิทยา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของไหลน. สสารซึ่งมีรูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fluidของไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
secondary fluidของไหลทุติยภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary fluidของไหลปฐมภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat transfer fluidของไหลรับถ่ายโอนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
working fluidของไหลใช้งาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supercritical fluidของไหลวิกฤตยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Influxของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ, ของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ ซึ่งอาจเป็นทั้งน้ำ น้ำมัน และก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Fluidsของไหล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Superflidityของไหลยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของไหล[khønglai] (n) EN: fluid ; liquid  FR: fluide [m]
ของไหลที่อัดได้[khøng-lai thī at dai] (n, exp) EN: compressible fluid  FR: fluide compressible [m]
ของไหลที่อัดไม่ได้[khøng-lai thī at mai dai] (n, exp) EN: incompressible fluid  FR: fluide incompressible [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluid(n) ของเหลว, See also: ของไหล, Syn. liquid, solution, Ant. solid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top