ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ของเหลว

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของเหลว-, *ของเหลว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของเหลว(n) liquid, See also: fluid, Ant. ของแข็ง, Example: เด็กที่อายุย่างเข้าเดือนที่ 12 ถึง 18 จะต้องหย่านมและเปลี่ยนจากการกินของเหลวมาเป็นของแข็ง, Thai Definition: ของที่ไม่แข็ง มีลักษณะไหลได้อย่างน้ำ, สถานะหนึ่งของสสารซึ่งมีปริมาตรคงตัว แต่รูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ, สถานะระหว่างแก๊สกับของแข็ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของเหลวน. ของที่ไม่แข็งมีลักษณะไหลได้อย่างนํ้า
ของเหลวสถานะหนึ่งของสสารซึ่งมีปริมาตรคงตัว แต่รูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ, สถานะระหว่างแก๊สกับของแข็ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exudateของเหลวขับจากพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
refrigerant liquidของเหลวทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensateของเหลวผลควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slurryของเหลวข้น, สเลอรี, Example: สิ่งเจือน้ำที่มีลักษณะข้น [สิ่งแวดล้อม]
แนฟธาของเหลวได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นรีฟอร์เมทและเบนซิน และตัวทำละลาย ในอุตสาหกรรมผลิตสี รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานโอเลฟินส์และโรงงานอะโรเมติกส์ [ปิโตรเลี่ยม]
พาราไซลีนของเหลวไซลีนประเภทหนึ่งสามารถนำไปทำ Pure Terephthalic Acid-PTA แล้วนำไปทำเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) อันจะนำไปทำใยสังเคราะห์ ไนลอน ใช้ในการทอผ้า หรือไยเทียมต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Amalgamของเหลวอะมัลกัม, อะมาลแกม, โลหะเจือปรอท, อะมัลกัม [การแพทย์]
Aqueousของเหลว, ชั้นน้ำ, ละลายน้ำ, ส่วนประกอบเป็นน้ำ [การแพทย์]
Duodenal Drainageของเหลวที่ดูดได้จากบริเวณลำไส้ [การแพทย์]
Extravascular Fluidsของเหลวที่อยู่นอกเส้นเลือด,ของไหลภายนอกหลอดเลือด [การแพทย์]
Fluid, Serousของเหลวใสๆ,น้ำเมือกใส [การแพทย์]
Fluids and Electrolytesของเหลวของร่างกาย [การแพทย์]
Fluids, Intracellarของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเหลว[khønglēo] (n) EN: liquid ; fluid  FR: liquide [m] ; fluide [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, See also: dry cell
raffinate(n) ของเหลวที่เหลือจากการสกัด
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acid(n) กรด, See also: ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด
calamine lotion(n) ของเหลวสีชมพูใช้ทาผิวเมื่อคันหรือถูกไหม้, See also: คาลาไมน์, Syn. calamine
chloroform(n) คลอโรฟอร์ม, See also: ของเหลวไม่มีสีทำให้หมดสติเมื่อสูดดม
dribble(n) ของเหลวจำนวนเล็กน้อยที่ไหลหรือหยด, Syn. sprinkling, splash, squirt
emulsion(n) ของเหลวชนิดหนึ่งผสมกับของเหลวอีกชนิดหนึ่ง
filtrate(n) ของเหลวหรือแก๊ซที่ผ่านการกรอง
fluid(n) ของเหลว, See also: ของไหล, Syn. liquid, solution, Ant. solid
hydrogen peroxide(n) ของเหลวไม่คงที่ ใช้เป็นยาฟอกสีและยาฆ่าเชื้อโรค
juice(n) ของเหลวในช่วงท้องที่ช่วยย่อยอาหาร, Syn. liquid, fluid, nectar
lactic acid(n) กรดแล็กติก, See also: ของเหลวใสที่พบได้ในกระบวนการหมักของการทำนมเปรี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
aerator(แอ' ราเทอะ) n. เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ , เครื่องอัดลม
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
affusion(อะฟิว' เชิน) n. การรินของเหลว, การเทน้ำ, วิธีเทน้ำ (a pouring upon)
alkalosis(แอลคะโล' ซิส) n. ภาวะที่โลหิตหรือของเหลวร่างกายมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
drainage(n) การระบายน้ำ,การถ่ายเทของเหลว
emulsion(n) ของเหลวคล้ายนม,น้ำมันผสมน้ำ
fluid(n) น้ำ,อากาศ,ของเหลว,สิ่งที่ไหลได้
hydrometer(n) เครื่องวัดน้ำหนักของเหลว,เครื่องวัดดีกรีสุรา
liquid(n) ของเหลว
washing(n) การซัก,การล้าง,เสื้อผ้าที่ซัก,คราบของเหลว
water(n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Flammable Liquidของเหลวไวไฟ
goop[กูป] ของเหลวสีเขียวที่เป็นเมือกๆ (superliuminatigoldenflowerkillchun)

German-Thai: Longdo Dictionary
gießen(vt) |goß, hat gegossen| รินหรือเทของเหลวออกจากภาชนะ เช่น Soll ich Milch in dein Glas gießen? ฉันควรเทนมลงในแก้วของเธอไหม
Brom(n, uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว
Tropfen(n) |der, pl. Tropfen| หยด(ของของเหลว) เช่น Wassertropfen หยดน้ำ
kippen(vt) |kippte, hat gekippt| เท(น้ำหรือของเหลวอื่นๆ) เช่น Ich habe Cola über mein Laptop gekippt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top