ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ของ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของ-, *ของ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(org) Ministry of Social Development and Human Security
กระเช้าของขวัญ(n) gift basket
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความคล่องตัวของการวัดผล(n)
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศ
พบลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(n) Government Permanent Employee
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลยหน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย
หัวดอยาวๆ[เป็นหัวดอใหญ่ยาวของผู้ชาย] (adv) Dick

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของ(n) thing, See also: stuff, possessions, good, articles, property, Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง, Example: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: สิ่งต่างๆ
ของ(prep) of, Example: บ้านของเขาคือหลังสีฟ้าที่ตั้งอยู่ริมถนน
ของชำ(n) grocery, See also: dry foodstuff, Syn. ของแห้ง, Ant. ของสด, Example: พ่อแม่ประกอบอาชีพเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้าน, Thai Definition: ของแห้งต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหาร เช่น พริก กะปิ หอม กระเทียม
ของดี(n) charm, See also: amulet, protective talisman, Syn. ของขลัง, Example: ไฟไหม้ไม่ลามมาถึงบ้านเราก็เพราะเรามีของดีอยู่ในบ้าน
ของสด(n) fresh food, See also: uncooked food, Example: ถ้าเธออยากได้ของสดต้องไปซื้อที่ตลาดแต่เช้ามืด, Thai Definition: ของที่มิได้สุกด้วยไฟ
ของ้(v) ask for forgiveness, See also: make up to, try to conciliate, try to reconcile, Syn. งอนง้อ, ง้อ, Example: เธอไม่อยากของ้อเขาเลย, Thai Definition: อ่อนเข้าหาเพื่อขอคืนดีด้วยหรือเพื่อให้ยอมช่วยเหลือ
ของกอง(n) fruits and dry food prepared for monks during a special occasion, Thai Definition: ของแห้งและผลไม้ที่ทายกวัดหามาไว้สมทบถวายพระในเวลาทอดกฐินหรือเทศน์มหาชาติ
ของกิน(n) foodstuff, See also: victuals, edibles, things to eat, Syn. อาหาร, Example: หน้าสถานีรถไฟมีรถเข็นขายของกินเป็นแถว, Thai Definition: ของสำหรับกิน
ของคาว(n) meat, See also: fish, dish, food, Syn. กับข้าว, Ant. ของหวาน, Example: เขากินของคาวสลับกับของหวาน, Thai Definition: ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลา
ของต่ำ(n) low things, See also: bad things, Ant. ของสูง, Example: ในวัฒนธรรมไทยถือว่าเท้าเป็นของต่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของน. สิ่งต่าง ๆ
ของสิ่งที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์, ของขลัง ก็ว่า.
ของบ. แห่ง (ใช้สำหรับนำหน้านามที่เป็นผู้ครอบครอง).
ของกลางน. ของที่ใช้ร่วมกัน
ของกลางสิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา.
ของกำนัลน. สิ่งของที่นำไปให้แก่ผู้ที่รักและนับถือ.
ของกำมะลอน. ของทำเทียมหรือของเล็กน้อยที่ทำหยาบ ๆ ไม่ทนทาน.
ของกินน. ของสำหรับกิน.
ของขบเคี้ยวน. ของกินเล่นที่ไม่เจตนากินให้อิ่ม.
ของขลังน. สิ่งที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์, ของ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thingของ, ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
goodsของ, สินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrabandของต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraband of warของต้องห้ามยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war, contraband ofของต้องห้ามยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war contrabandของต้องห้ามยามสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute contrabandของต้องห้ามเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jetsamของที่โยนทิ้งทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruits of crimeของที่ได้มาจากการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected goodsของที่ได้รับความคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural wastesของเสียทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste electric apparatus and appliancesของเสียจากเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Supercritical fluidของไหลวิกฤตยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Influxของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ, ของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ ซึ่งอาจเป็นทั้งน้ำ น้ำมัน และก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Cargoของบรรทุก [เศรษฐศาสตร์]
Industrial wasteของเสียจากอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Solidของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal wasteของเสียจากสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hazardous wastesของเสียอันตราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของ[khøng] (n) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property  FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของ[khøng] (n) EN: goods  FR: marchandises [fpl]
ของ[khøng] (prep) EN: of ; belonging to  FR: de ; du ; appartenant à
ของกลาง[khøngklāng] (n) EN: property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit
ของกอง[khøngkøng] (n) EN: fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
ของกำนัล[khøngkamnan] (n) EN: gift ; present ; articles for giving  FR: cadeau [m] ; présent [m] ; article-cadeau [m]
ของกิน[khøngkin] (n, exp) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat  FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
ของกินของใช้[khøngkin khøngchai] (n, prop) EN: consumer product  FR: produit de consommation [m]
ของขวัญ[khøngkhwan] (n) EN: gift ; present  FR: cadeau [m] ; présent [m]
ของขวัญวันคริสต์มาส[khøngkhwan wan Khritsamāt] (n, exp) EN: Christmas present

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami (n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accumulation(n) ของที่เก็บสะสม, See also: ของที่รวบรวมไว้, Syn. heap
acid(n) กรด, See also: ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด
alloy(n) สิ่งเจือปน, See also: ของผสม
alms(n) ของบริจาค, See also: ของให้ทาน, Syn. charity, donation
amulet(n) เครื่องราง, See also: ของดี, ของขลัง, Syn. charm
analogue(n) สิ่งที่คล้ายกัน, See also: ของที่คล้ายหรือเหมือนกัน, Syn. counterpart, complement
Anglican(adj) ของชาวอังกฤษ, Syn. English, British
antique(n) โบราณวัตถุ, See also: ของโบราณ, Syn. relic, artifact
Arabian(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ, See also: ของอาระเบีย
Assamese(adj) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม, See also: ของรัฐอัสสัม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
a/oabbr. account of (บัญชีของ)
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)

English-Thai: Nontri Dictionary
abode(vt pt และ pp ของ) abide
acquirement(n) ของที่ได้มา,การได้มา
adopt(vt) เลี้ยงเป็นลูก,รับเป็นของตน,นำมาใช้
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alms(n) ของบริจาค,ทาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Flammable Liquidของเหลวไวไฟ
goop[กูป] ของเหลวสีเขียวที่เป็นเมือกๆ (superliuminatigoldenflowerkillchun)
keepsake(n) ของดูต่างหน้า
Our[เอาร] (pron) ของเรา ดู personal pronoun
Suboccipitobregmatic diameterของหัวทารกจากจุดที่ต่ำที่สุดของกระดูกท้ายทอยไปยังศูนย์กลางของกระหม่อมด้านหน้า; นี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดและเป็นหนึ่งที่เหมาะสมในการคลอด
Trabeculationของกระเพาะปัสสาวะเกิดจากสิ่งกีดขวางซ้ำในท่อปัสสาวะ เมื่อเกิดการอุดตัน, ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะจะต้องทำงานยากเกินไปที่จะย้ายปัสสาวะที่ผ่านการกีดขวาง. นี้นำไปสู่ความหนาของผนังกล้ามเนื้อและการสูญเสียความยืดหยุ่น.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
土産[みやげ, miyage] (n) ของขวัญ, ของฝาก
本物[ほんもの, honmono] (n) ของแท้
玩具[おもちゃ, omocha] (n) ของเล่น
贈り物[おくりもの, okurimono] (n) ของขวัญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お土産[おみやげ, omiyage] (n) ของฝาก
昔の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า
昔の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า วัตถุโบราณ
デザート[でざーと, dezato] (n) ของหวาน (desserts)
pickle[つけもの, tsukemono] (n) ของดอง, ผักดอง
天の与え[てんのあたえ, tennoatae] (n, colloq) ของขวัญที่ได้รับประทานมาจากสวรรค์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
小物[こもの, komono] TH: ของจำพวกเครื่องประดับ  EN: accessories
小物[こもの, komono] TH: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ  EN: small articles
残り物[のこりもの, nokorimono] TH: ของเหลือ  EN: leftovers

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, Syn. Aktiengesellschaft
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
CDU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fluvial(adj) ของแม่น้ำ, ที่พบในแม่น้ำ

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน, Ant. vendre
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, Ant. femme
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), Ant. madame, mademoiselle

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top