ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขวย

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขวย-, *ขวย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขวยก. กระดาก, อาย, เช่น แก้ขวย ขวยใจ.
ขวยเขินก. กระดากอาย, สะเทิ้นอาย.
ขวยใจก. กระดากใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's four I think she's heading to the hospitalหนูคิดว่าเธอเดินไปโรงพยายาลชิโคคุยาเมะ เด็กผู้หญิง อายุสี่ขวย My Neighbor Totoro (1988)
He turns 10 in a week.เค้าจะครบ 10 ขวยอาทิตย์หน้านะ Bloodline (2009)
I will blow this guy in any proportion I like.ผมจะทำให้เขวยังไงก็ได้ The Green Hornet (2011)
Here. See for yourself.ที่นี่ ด้ขวยตัวคุณเอง Chaos (2012)
Well, we live together, and thus share the same synergistic lack of inhibition... which allows us to have sex without being self-conscious.ก็เราอยู่ด้วยกัน มีการเชื่อมโยงสิ่งต่อต้านที่เหมือนกัน ซึ่งทำให้เรา2คนมีเซ็กส์กันโดยไม่ขวยเขิน The Ghost in the Machine (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed   
ขวย[adj.] (khūay) FR: confus ; troublé
ขวยเขิน[adj.] (khūaykhoēn) FR: gêné ; confus
ขวยไจ[adj.] (khūayjai) FR: penaud ; déconcerté

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly
blush(บลัช') {blushed,blushing,blushes} vi. หน้าแดง,ละลาย,ขวยใจ vt. ทำให้แดง,หน้าแดง -n. หน้าแดง,สีแดง,สีชมพู,การมองแวบเดียว, See also: blusher n. ดูblush blushfulness n. ดูblush
blushing(บลัช'ชิง) adj. หน้าแดง,อาย,ขวยใจ,เขินขวย -n. หน้าแดง
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
confuse(คันฟิวซ') confused,confusing,confuses} vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน., See also: confusable adj. ดูconfuse confusably adv. ดูconfuse confusedly adv. ดูconfuse confusedness n. ดูconfuse คำที่มีความหมายเหมือ
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position
pudency(พิว'เดินซี) n. ความขวยเขิน,ความอายเหนียม
timid(ทิม'มิด) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,เหนียมอาย,ขวยเขิน,ขี้ตื่น., See also: timidity,timidness n. timidly adv., Syn. shy,fearful

English-Thai: Nontri Dictionary
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
blush(vi,vt) หน้าแดง,ขวยอาย
blushing(adj) อาย,หน้าแดง,ขวยเขิน
coy(adj) กระดากอาย,ขวยเขิน,อาย
diffidence(n) ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ความขวยเขิน,ความประหม่า,ความขี้อาย
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย
SELF-self-conscious(adj) ประหม่า,สะเทิ้นอาย,ขวยเขิน,ละอายใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top