ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขยายออก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยายออก-, *ขยายออก*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unpackขยายออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unpackขยายออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cystic Dilatationขยายออกเป็นถุง [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
branch out(phrv) ขยายสาขา, See also: ขยายออกไป
coextend(vt) ขยายออกไปเท่าๆ กัน (ได้ทั้งพื้นที่และเวลา)
coextend(vi) ขยายออกไปเท่าๆ กัน (ได้ทั้งพื้นที่และเวลา)
extend to(phrv) ขยายออกไปถึง, See also: เพิ่มไปจนถึง
outspread(adj) ขยายออก, See also: กระจายออก
outspread(vt) ขยายออก, See also: กระจายออก, Syn. extend, spread out, Ant. contract
run out(phrv) ทำให้แผ่ออก, See also: ขยายออก
splay(vi) ขยายออก, See also: แผ่ออก, Syn. expand, spread out
splay(vt) ขยายออก, See also: แผ่ออก, Syn. expand, spread out
stretch(vi) ขยายออก, See also: ยืดออก, Syn. extend, spread, unroll

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement, Ant. reduction
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
coextend {coextendedv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
coextendingv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
coextends}v. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
commeasure(คะเมซ'เชอะ) {commeasured,commeasuring,commeasures} vt. เทียบเท่ากับ,ขยายออกร่วมกัน., See also: commeasurable adj. ดูcommeasure
dilatant(ดิแลท'เทินทฺ) adj. ซึ่งขยายออก,ซึ่งพอกออก., See also: dilatancy n. ดูdilatant
dilate(ไดเลท') vt. ทำให้กว้างออก,พูดหรือบรรยายเสียยืดยาว. vi. ขยายออก,ถ่างออก
dilativeadj. ซึ่งมักขยายออก,ซึ่งขยายออก
dilator(ไดเล'เทอะ) n. ผู้ขยายความ,ผู้ขยาย,สิ่งที่ขยายออก,สิ่งที่ถ่างออก,เครื่องมือถ่างรูโพรงหรือท่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
billow(vi, vt) เป็นลูกคลื่น,บวมออก,ขยายออก
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
broaden(vi, vt) กว้างออก,ขยายออก
distend(vi) โตขึ้น,บาน,พอง,ขยายออก,แผ่กระจาย,ยืดออก
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก
extend(vi, vt) ขยายออกไป,ยืดออก,แผ่ออก,กางออก,เพิ่มขึ้น,ไปถึง
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
further(adj) มากขึ้น,ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top