ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ก้ำกึ่ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก้ำกึ่ง-, *ก้ำกึ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้ำกึ่ง(adj) well-matched, See also: well-balanced, evenly matched, Example: นักมวยทั้งสองคนนี้มีฝีมือก้ำกึ่งกันมาก, Thai Definition: เกือบเท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ไล่เลี่ยกัน
ก้ำกึ่ง(v) be well-matched, See also: be equal in strength, be well-balanced, be evenly matched, Example: ความสามารถของเขาทั้งสองคนก้ำกึ่งกันอยู่, Thai Definition: เกือบเท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ไล่เลี่ยกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก้ำกึ่งว. เกือบเท่า ๆ กัน, พอ ๆ กัน, ไล่เลี่ยกัน, เช่น ฝีมือกํ้ากึ่งกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Border Lineก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borderline(adj) ตามชายแดน, See also: ก้ำกึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top