ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กุลี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กุลี-, *กุลี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุลี(n) coolie, See also: workman, laborer, labourer, toiler, Syn. จับกัง, กรรมกร, Example: ส่วนหนึ่งของชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนั้น เข้ามาขายแรงงานเป็นกุลี หรือกรรมการรับจ้างตามกิจการโรงสี เหมืองแร่, Thai Definition: คนรับจ้างทำงานหนักมีหาบหามเป็นต้น
กุลี(clas) package of 20 pieces of cloth, See also: score, Example: เมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งชุดไทย หล่อนก็ไปหาซื้อผ้านุ่งมาหลายกุลี, Thai Definition: ลักษณนามบอกปริมาณของผ้า รวม 20 ผืน
กุลีกุจอ(v) enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai Definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุลีน. คนรับจ้างทำงานหนักมีหาบหามเป็นต้น.
กุลีเพี้ยนมาจาก กลี เช่น เกิดการกุลี (กฎ. ราชบุรี).
กุลีลักษณนามบอกปริมาณ คือผ้าห่อหนึ่งที่รวมกัน ๒๐ ผืน (ใช้แก่ผ้าลาย ผ้าพื้น ผ้าขาวม้า และโสร่ง เป็นต้น).
กุลีกุจอก. ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุลี[kulī] (n) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler  FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bustle(vi) กระวีกระวาด, See also: กุลีกุจอ, วุ่นวาย, พลุกพล่าน, จอแจ, Syn. hasten
bustle up(phrv) กุลีกุจอ, See also: รีบกระวีกระวาด, เร่งรีบ, Syn. buck up, hurry up
coolie(n) กุลี, See also: ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, จับกัง, Syn. cooly
cooly(n) กุลี, See also: ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, จับกัง, Syn. coolie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bustle(บัส'เซิล) vi.,n. (การ) กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,เต็มไปด้วย,ที่ถ่างกระโป่งบาน,การบาน
coolie(คู'ลี) n. กุลี,กรรมกรผู้ใช้แรงหนัก
cooly(คูล'ลี) n. กุลี, Syn. coolie
rush(รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ, See also: rushingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
bustle(vi, vt) วิ่งเต้น,กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,วุ่นวาย
coolie(n) กุลี,กรรมกร,จับกัง,ผู้ใช้แรงงาน
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า
labourer(n) กรรมกร,คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,จับกัง,กุลี
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top