ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กุ

   
130 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กุ-, *กุ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj adv ) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไข่กุ้ (n ) flying fish roe, tobiko, ebiko
See also: R. roe

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุ[V] lie, See also: equivocate, fib, palter, prevaricate, fabricate, Syn. หลอก, โกหก, Example: ความคิดบ้าบอคอแตกทั้งหลายของชาวบ้านล้วนเป็นเรื่องที่แกกุขึ้นมาหลอกกันทั้งสิ้น, Thai definition: สร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
กุ[V] cut off, See also: behead, shorten, decapitate, stub, short, Syn. ตัด, Example: เพชฆาตร่ายรำดาบตามโบราณราชประเพณีก่อนลงมือกุดหัวนักโทษประหาร, Thai definition: ตัดหัว
กุ[V] maim, See also: stub, shorten, cut off, (of speech) cut short, amputate, stump, Syn. ด้วน, สั้น, Ant. ยาว, Example: เขามองโคนงวงช้างที่งากุดจมอยู่ข้างในอย่างนึกเสียดาย, Thai definition: ด้วนสั้นหรือเหี้ยนเข้าไป
กุ[ADJ] maimed, See also: crippled, mutilated, dismembered, Syn. ด้วน, Ant. ยาว, Example: สัตว์พวกหมีทุกชนิดจะมีหางกุดนิดเดียว หรือจะเรียกว่าไม่มีหางเลยก็ว่าได้, Thai definition: ด้วนสั้นหรือเหี้ยนเข้าไป
กุ[N] the year of the pig, Syn. ปีกุน, ปีหมู, Example: ข่าวราชการฉบับแรก ออกในวันอาทิตย์ เดือน 10 แรม 12 ค่ำ ปีกุน (16 กันยายน พ.ศ.2418), Thai definition: ชื่อปีที่ 12 ของรอบปีนักษัตร มีหมูเป็นเครื่องหมาย
กุ[N] hat, See also: headgear, helmet, cap, Example: ผู้ที่ใช้กุบในปัจจุบัน ยังคงมีแต่ชาวไร่ชาวสวน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หมวกมีปีกทำจากไม้ไผ่สานประกบกัน 2 ชิ้นกรุด้วยวัสดุจำพวกใบไม้, Notes: (ถิ่นพายัพ)
กุ[N] leather sheath, See also: leather scabbard, Syn. ซองหนัง, Count unit: กุบ, ฝัก, Thai definition: ซองหนังชนิดหนึ่ง เมื่อตัดทองคำใบชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ สอดในกระดาษแก้วหนาแผ่นเล็กซ้อนกันเป็นตั้งแล้วใส่ในซองหนังนั้น ตีซองแผ่ให้บางออกไป
กุ[V] hold, See also: grab, grasp, seize, clutch, clasp, Syn. จับ, กำ, Ant. ปล่อย, Example: ขณะที่เขากรอกเหล้าเข้าปากแก้วแล้วแก้วเล่า มืออีกข้างของเขาก็เลื่อนมากุมด้ามมีดที่พกอยู่ข้างเอว, Thai definition: เอาอุ้งมือปิด ป้อง กัน หรือ จับไว้
กุ[V] control, See also: be in charge of, dominate, wield, Syn. คุม, Ant. ปล่อย, Example: การรวบรวมส.ส.เหล่านี้เข้ามาก็เพียงเพื่อให้พรรคชาติสังคมเป็นพรรคที่กุมคะแนนส่วนใหญ่ในสภาเท่านั้น
กุฎี[N] monk's cell, See also: monk's dwelling, monk's house, Syn. กุฏิ, Example: เมื่อสร้างกุฎีหลังใหม่เสร็จแล้ว จึงรื้อกุฎีเก่าซึ่งเป็นฝากระดาน เปลี่ยนสร้างเป็นตึก, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมที่อยู่ของนักบวช เช่น พระภิกษุ, เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุก. สร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล.
กุน. ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่ง, กล้วยสั้น ก็เรียก.
กุก. กรุ เช่น กุกดดดาน คือ กรุกระดาน (จารึกสยาม). (ดู กรุ ๒).
กุว. เสียงของแข็งกระทบกัน.
กุก. กิริยาที่หนูร้องดังเช่นนั้น เรียกว่า หนูกุก.
กุน. เครื่องดักหนูเป็นหีบมีกระดานหก มีลูกกลิ้ง เมื่อหนูเข้าไปเหยียบกระดานหก ลูกกลิ้งจะกลิ้งมาปิดช่อง แล้วหนูจะกระโดดเข้าไปยังอีกที่หนึ่ง และถูกขังอยู่ในนั้น
กุเสียงส่งท้ายการขันของนกเขาหลวง ซึ่งอาจมีได้ถึง ๓ กุก.
กุ๊ก ๑น. ชื่อนกชนิดหนึ่งในจำพวกนกเค้า เรียกว่า นกกุ๊ก.
กุ๊ก ๒น. คนทำอาหารในโรงแรมหรือภัตตาคารเป็นต้น.
กุ๊ก ๓ดู อ้อยช้าง (๑).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
access keyกุญแจการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
secondary keyกุญแจรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
public keyกุญแจสาธารณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternate keyกุญแจสำรอง [ใช้กับแฟ้ม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
primary keyกุญแจหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protection keyกุญแจอารักขา, กุญแจป้องกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
candidate keyกุญแจให้เลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontia; paediodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontics; paediodontia; paedodontia; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กุฎาคารเรือนยอดเช่นปราสาท เช่น ธก็แต่งกุฎาคาร ปราสาท. (ลอ.) [ศัพท์พระราชพิธี]
Shrimpsกุ้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Penaeus monodonกุ้งกุลาดำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Black tiger prawnกุ้งกุลาดำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatric emergenciesกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Macrobrachium rosenbergiiกุ้งก้ามกราม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Frozen shrimpกุ้งแช่แข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spiny lobstersกุ้งมังกร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatriciansกุมารแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatricsกุมารเวชศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello. Mr. Sakurai speaking.สวัสดีครับ ซากุราอิพูดสายครับ Emotions (2017)
Mr. Sakurai.คุณซากุราอิค่ะ Emotions (2017)
Mr. Sakurai...คุณซากุราอิคะ Emotions (2017)
Mr. Sakurai. She's the one who made it.คุณซากุราอิ คนนี้ครับ ที่เป็นคนจัดการทั้งหมด Emotions (2017)
He had a copy of the key.คนร้ายอาจจะปั๊มกุญแจไว้ Ready (2017)
It's thanks to your deep and persistent belief in me, Mr. Sakurai.เป็นเพราะคุณที่เชื่อมั่น ในตัวผมมาตลอด คุณซากุราอิ Confrontation (2017)
Mr. Sakurai...คุณซากุราอิ Ready (2017)
Mr. Sakurai, can I talk to you?คุณซากุราอิ ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะ Affection (2017)
Mr. Sakurai.คุณซากุราอิ Disbanded (2017)
If I'm not mistaken, the award-winning book is published by Chugakukan, right?ถ้าเข้าใจไม่ผิด หนังสือที่ได้รับรางวัล จะพิมพ์โดยชูกะกุคังใช่ไหม Appeal (2017)
Mr. Sakurai.คุณซากุราอิ Affection (2017)
It's all thanks to you, Mr. Sakurai.ต้องขอบคุณคุณซากุราอิด้วยนะครับ Appeal (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate   FR: feindre ; simuler
กุ๊ก[n.] (kuk) EN: cook ; chef   FR: chef [m] ; chef de cuisine [m] ; chef cuisinier [m]
กุ้ง[n.] (kung) EN: shrimp ; prawn ; crayfish ; crawfish ; lobster   FR: crevette [f] ; écrevisse [f]
กุ้งก้ามกราม[n. exp.] (kung kāmkrām) EN: giant freshwater prawn   FR: homard [m]
กุ้งชุบแป้งทอด[n. exp.] (kung chup paēng thøt) EN: fried prawn balls   
กุ้งดีด[n.] (kungdīt) EN: Crangon   
กุ้งตาบอก[n. exp.] (kung tābøk) EN: blind shrimp   
กุ้งทอด[n. exp.] (kung thøt) FR: crevettes frites [fpl]
กุ้งทะเล[n.] (kung thalē) EN: lobster   FR: crevette de mer [f] ; langouste [f]
กุ้งทะเลใหญ่[n. exp.] (kung thalē yai) FR: langouste [f] ; homard [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
Quran(proper noun) คัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม, S. Koran, Kuran, Coran,
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas
black tiger prawn(n) กุ้งกุลาดำ, S. giant tiger prawn, tiger prawn, leader prawn, grass prawn,
Image:
green tiger prawn(n) กุ้งกุลาลาย, กุ้งกุลา, กุ้งลาย, กุ้งเสือเขียว, R. Penaeus semisulcatus
Image:
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benevolent[ADJ] กุศล, See also: กรุณา, เมตตา, Syn. generous, charitable, Ant. uncharitable
bustle[VI] กระวีกระวาด, See also: กุลีกุจอ, วุ่นวาย, พลุกพล่าน, จอแจ, Syn. hasten
bustle up[PHRV] กุลีกุจอ, See also: รีบกระวีกระวาด, เร่งรีบ, Syn. buck up, hurry up
combination lock[N] กุญแจที่เปิดด้วยรหัสตัวเลข
coolie[N] กุลี, See also: ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, จับกัง, Syn. cooly
cooly[N] กุลี, See also: ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, จับกัง, Syn. coolie
crawfish[N] กุ้งชนิดหนึ่งคล้ายกุ้งก้ามกราม, Syn. crayfish
crayfish[N] กุ้งชนิดหนึ่งคล้ายกุ้งก้ามกราม, Syn. crawfish
cuff[N] กุญแจมือ, Syn. handcuff
eglantine[N] กุหลาบชนิดหนึ่ง (ดอกสีชมพู), Syn. sweetbrier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
apache danceการเต้นรำที่เร่าร้อน, การเต้นรำกุ๊ย
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
attar(n) หัวน้ำหอมกลิ่นกุหลาบ
bangle(n) กำไล,กุณฑล
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
beneficent(adj) กรุณา,เกี่ยวกับการทำบุญ,เกี่ยวกับการกุศล
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ
bustle(vi,vt) วิ่งเต้น,กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,วุ่นวาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chive (n) กุ้ยช่าย
See also: S. กู๋ช่าย,
lobster (n ) กุ้งมังกร
warlock[วอ-ล๊อค] (n ) กุญแจแห่งสงคราม
กุศล (n adj ) กุศล ควรจะหมายถึง การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
キー[きー, ki-] (n) กุญแจ
海老[えび, ebi] (n) กุ้ง
[かぎ, kagi] (n) กุญแจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
善い行い[よいおこない, yoiokonai] (n ) กุศลกรรม
かぎ[かぎ, kagi, kagi , kagi] (n ) กุญแจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掴む[つかむ, tsukamu] Thai: กุมมือไว้ English: to lay one's hands on
握る[にぎる, nigiru] Thai: กุ
二月[にがつ, nigatsu] Thai: กุมภาพันธ์ English: February

German-Thai: Longdo Dictionary
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป
Februar(n) |der| เดือนกุมภาพันธ์
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
bei(Präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
Rose(n) |die, pl. Rosen| ดอกกุหลาบ
einfallen(vi) |fällt ein, fiel ein, ist eingefallen| นึกได้, เพิ่งคิดออก เช่น Es fällt mir gerade ein, wo ich den Autoschlüssel gelegt habe. ผมเพิ่งนึกออกได้ว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหน
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย
Jaอืม (เป็นคำใช้เอื้อนเอ่ย หลังจากที่ทิ้งช่วงคิดไปสักพัก) เช่น Wann hast du deinen Schlüssel zum letzten Mal gesehen? - Ja, ich weiß nicht. เธอเห็นลูกกุญแจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ - อืม ไม่รู้แฮะ

French-Thai: Longdo Dictionary
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
porte(n) |f| ประตู เช่น Je vais ouvrir la porte. Je cherche la clé. ฉันจะเปิดประตู ฉันหาลูกกุญแจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top