ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กึ่ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กึ่ง-, *กึ่ง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กำกึ่งกำกึ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กึ่ง(n) half, See also: middle, midway, Syn. ครึ่ง, เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง, Example: สถานที่นี้ถูกรื้อฟื้นสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี 2527 ครั้งฉลองกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์
กึ่ง(adj) medium, Example: ปรางค์วัดมหาธาตุอยุธยาเป็นลวดลายยังเป็นแบบกึ่งประดิษฐ์กึ่งธรรมชาติ, Thai Definition: อยู่ในสภาพระหว่าง
กึ่งกลาง(n) center, See also: middle, half, central, Syn. ตรงกลาง, ใจกลาง, กลาง, Example: ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลานคอนกรีต บริเวณหน้าโรงเรียน, Thai Definition: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง, โดยปริยายหมายความว่า ในที่หรือเวลาระหว่าง
กึ่งโลหะ(adj) metalloid, Syn. เมทัลลอยด์, Example: ซังข้าวโพดเป็นวัสดุที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้ากึ่งโลหะ, Thai Definition: ที่มีส่วนผสมของโลหะ
กึ่งหนึ่ง(n) half, See also: equal part, Syn. ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, Example: พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครทั่วประเทศ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ที่มีได้
กึ่งทางการ(adj) semi-formal, See also: moderate formality, Example: เขาต้องการให้งานเลี้ยงฉลองสมรสของตนจัดแบบกึ่งทางการ
กึ่งทางการ(adj) semi-formal, See also: moderate formality, Example: เขาต้องการให้งานเลี้ยงฉลองสมรสของตนจัดแบบกึ่งทางการ
กึ่งราชการ(adj) semi-official, Example: มีหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับที่ยอมลงข่าวกึ่งราชการ, Thai Definition: ไม่ใช่ทางราชการแท้
กึ่งพุทธกาล(n) half of the Buddhist era, Example: แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติหลังกึ่งพุทธกาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กึ่งว. ครึ่ง.
กึ่งกลางว. ใจกลาง, ตรงกลาง.
กึ่งราชการว. ไม่ใช่ทางราชการแท้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
semi-กึ่ง, ครึ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semigroupกึ่งกรุป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
semiflexionกึ่งคู้กึ่งเหยียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semidoubleกึ่งซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quasi-judicialกึ่งตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quasi-judicialกึ่งตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quasi-legislativeกึ่งนิติบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quasi-legislativeกึ่งนิติบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half spaceกึ่งปริภูมิ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half planeกึ่งระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forearm, Midกึ่งกลางต้นแขน [การแพทย์]
metalloidกึ่งโลหะ, ธาตุที่มีสมบัติทั้งของโลหะและอโลหะ เช่น สารหนู พลวง  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
semi-interquartile rangeกึ่งช่วงควอร์ไทล์, ดู  quartile deviation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inspiration, Partialกึ่งหายใจเข้า [การแพทย์]
Labial Commissure, Posteriorกึ่งกลางระหว่างปากช่องคลอด [การแพทย์]
Leg, Midกึ่งกลางต้นขา [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กึ่ง[keung-] (pref, (adj)) EN: half ; middle ; midway ; half-and-half ; fifty-fifty  FR: semi- ; demi- ; à moitié ; à demi ; moitié-moitié ; cinquante-cinquante ; fifty-fifty
กึ่งกลาง[keungklāng] (n) EN: center ; middle ; half  FR: centre [m] ; milieu [m]
กึ่งกลาง[keungklāng] (n) EN: central ; in the middle ; midway  FR: central ; au milieu
กึ่งคืน[keung kheūn] (n, exp) EN: half the night
กึ่งทาง[keung thāng] (adj) EN: in the middle ; midway  FR: à mi chemin
กึ่งทางการ[keung thāngkān] (adj) EN: semi-formal  FR: informel ; officieux
กึ่งพุทธกาล[keung Phutthakān] (n) EN: half of the Buddhist era
กึ่งมนุษย์กึ่งเทวดา[keung-manut keung-thēwadā] (n, exp) EN: half-man half-god
กึ่งราชการ[keung-rātchakān] (adj) EN: semi-official  FR: semi-officiel
กึ่งสำเร็จรูป[keung-samretrūp] (adj) EN: semi-finished  FR: semi-fini

English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), See also: camera, CMOS sensor
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), See also: Related: Full Duplex
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
chabad(n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, Syn. Synagouge
poacher[โพช-เออะ] (n) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
half(n) ครึ่ง (จำนวน), See also: กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, Syn. bisection
half(adv) ครึ่งหนึ่ง, See also: กึ่งหนึ่ง
mid(adj) ตรงกลาง, See also: กึ่งกลาง, Syn. middle, mean
midmost(n) ตรงกลาง, See also: กึ่งกลาง, Syn. central
midway(adv) ตรงกลาง, See also: กึ่งกลาง, Syn. in the middle
rare(adj) ไม่สุกมาก, See also: กึ่งสุก, Syn. undercooked
half under(sl) สลึมสลือ, See also: กึ่งหมดสติ, กึ่งรู้สึกตัว
semiautomatic(adj) กึ่งอัตโนมัติ, See also: บรรจุกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติ
semi-official(adj) กึ่งทางการ
semipro(n) กึ่งอาชีพ, See also: ซึ่งมีลักษณะกึ่งอาชีพ, Syn. semiprofessional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ampicillin(แอมพิซิล' ลิน) n. ยาเพนนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ด้านแบคทีเรียชนิดกรัม-บวกและกรัม-ลบ
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
germanium(เจอเม'เนียม) adj. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งใช้ทำสารกึ่งตัวนำกระแสไฟฟ้า (semiconductor) ได้ดีมาก แต่ปัจจุบันนิยมใช้ซิลิคอน (silicon) กันมากกว่า
half(ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves
half bindingกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half calfกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half cockตำแหน่งนกสับกึ่งไก,สภาพของนกสับที่พร้อมที่จะยิงแผ่นวงจรครึ่งเดียวหมายถึง แผ่นวงจรขยาย (expansion card) ที่เมื่อนำมาเสียบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใช้เนื้อที่ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งหนึ่งเสียไปกับเรื่องของการต่อเข้ากับเครื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
half(adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง
halfway(adj, adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
mesne(adj) กึ่งกลาง,แทรกแซง,ซึ่งสอดแทรก
middle(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ
midway(adj, adv) กลางทาง,ครึ่งทาง,กึ่งกลาง,ตรงกลาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
semi-arid(adj) กึ่งแห้งแล้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
半金属[はんきんぞく, hankinzoku] (n) กึ่งโลหะ, See also: R. metalloid

German-Thai: Longdo Dictionary
Wirtschaft(n) |die, pl. Wirtschaften| ร้านอาหารกึ่งบาร์มีแอลกอฮอล์ขาย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acuteness(n) กึ่งเฉียบพลัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top