ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กินเส้น

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กินเส้น-, *กินเส้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กินเส้น[V] like, See also: get together, be congenial, favor, agree, Syn. ชอบกัน, เข้ากัน, ถูกกัน, Ant. หมองใจกัน, บาดหมาง, ผิดใจ, Example: เขารู้สึกกินเส้นกับเธอทันทีที่พบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินเส้นก. ชอบกัน, เข้ากันได้, มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่กินเส้นกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know that we didn´t hit it off in the beginning.ฉันรู้ว่าตอนแรกเราไม่ค่อยกินเส้นกัน Never Been Kissed (1999)
I don't like it overcooked.ผมไม่ชอบกินเส้นอืดๆ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Fuck you! I did my shit. This is the line, motherfucker!ไอ้เวร ฉันทำส่วนฉัน ห้ามเกินเส้น Alpha Dog (2006)
We may have had our differences... but I'm truly sorry to see you go.เราคงไม่กินเส้นกัน... ผมเสียใจจริง ๆ ที่ท่านต้องจากไป Letters from Iwo Jima (2006)
Hey,looks like we got off on the wrong foot here.เฮ้ย ดูเหมือนเราไม่ค่อยกินเส้นกันนะ Call Waiting (2007)
I-I know we don't like each other.ฉันรู้ว่าฉันกับนายไม่ได้กินเส้นกันเท่าไหร่ The Serena Also Rises (2008)
Look, does anyone in particular here have a beef with, uh, Nick Rabin?เอาละ ในกลุ่มนี่มีใคร ที่ไม่กินเส้นกับนิค เรบิน? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Oh, yeah, just like you and Quinn used to hate each other?เหมือนที่เธอกับควินน์ เคยไม่กินเส้นกันใช่มั้ย? Those Kinds of Things (2011)
That person is really dissatisfied with the police!เขายิ่งไม่กินเส้นกับตำรวจอยู่ Episode #1.8 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินเส้น[v. exp.] (kin sen) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis   

English-Thai: Nontri Dictionary
inharmonious(adj) ไม่ถูกกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่กินเส้นกัน,ปีนเกลียวกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top