ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กำเนิด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำเนิด-, *กำเนิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำเนิด(n) origin, See also: the birth of noun, Syn. การเกิด, Example: ตัวหนังสือไทยมีกำเนิดมาอย่างไร, Thai Definition: การเกิดมีขึ้นมา
กำเนิด(v) be born, See also: give birth to, bear, bring froth, Syn. เกิด, Example: พระพุทธเจ้าได้ทรงกำเนิดในช่วงที่มีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวรรณะต่างๆ, Thai Definition: มีขึ้น, เป็นขึ้น
กำเนิด(v) originate, See also: have an originate, Syn. เกิด, Example: กำเนิดพระแม่คงคานี้ปรากฎตีพิมพ์ในหนังสือศิลปะอินเดียเกือบจะทุกเล่ม, Thai Definition: เกิดมีขึ้นมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำเนิด(กำเหฺนิด) น. การเกิด เช่น บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดแก่บุตร, มูลเหตุดั้งเดิม เช่น ตัวหนังสือไทยมีกำเนิดมาอย่างไร.
กำเนิด(กำเหฺนิด) ก. เกิด, มีขึ้น, เป็นขึ้น, เช่น โลกกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genesisกำเนิด, การทำให้เกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งมีชีวิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งมีชีวิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abiogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
teratogenesis; teratogenyกำเนิดทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teratogeny; teratogenesisกำเนิดทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gitologyกำเนิดสินแร่วิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vasculogenesisกำเนิดหลอดเลือด, กำเนิดหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cytogenesis; cytogenyกำเนิดเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cytogeny; cytogenesisกำเนิดเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angiogenesisกำเนิดหลอดเลือด [การแพทย์]
Cardiogenesisกำเนิดหัวใจ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเนิด[kamnoēt] (n) EN: birth ; origin ; source  FR: naissance [f] ; origine [f] ; source [f]
กำเนิด[kamnoēt] (v) EN: originate ; be born  FR: provenir ; naître
กำเนิด[kamnoēt] (v) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear  FR: produire; générer ; engendrer ; donner naissance à
กำเนิดในตระกูลดี[kamnoēt nai trakūn dī] (v, exp) EN: be of good class origin ; have a good family background  FR: être de bonne famille
กำเนิดไฟฟ้า[kamnoēt faifā] (v, exp) EN: produce electricity  FR: produire de l'électricité

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), See also: flare
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, See also: dry cell
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด
stem cell(n) เซลล์ต้นกำเนิด เช่น Georgia women would be encouraged to donate post-natal tissue and fluids for non-embryonic stem cell research.
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., See also: anthropogenetic

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive(vi) เกิด, See also: กำเนิด
derive(vi) กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก, Syn. arise, descend, originate, stem
derive(vt) กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก, Syn. arise, descend, originate, stem
ingenerate(vt) ทำให้เกิด (คำโบราณ), See also: กำเนิด, ก่อให้เกิด, Syn. innate, inborn
originate(vi) เริ่มต้นขึ้น, See also: กำเนิดขึ้น, เกิดขึ้น, Syn. begin, initiate, Ant. end, finish
rise(vi) กำเนิด, See also: เริ่มต้น, Syn. begin, originate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance, Ant. departure, end
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
alternator(ออล' เทอะเนเทอะ, แอล-) n. ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ (of alternating current)
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
aplasia(อะเพล'เซีย) n. การไร้อวัยวะหรือเนื้อเยื่อแต่กำเนิด, การมีอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่เจริญบกพร่องแต่กำเนิด. -aplastic adj.
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
beget(บิเกท') {begot,begotten,begetting,begets} vt. ให้กำเนิด,ทำให้เกิด, See also: begetter n., Syn. breed

English-Thai: Nontri Dictionary
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
beget(vt) ทำให้เกิด,ก่อกำเนิด
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
birthright(n) สิทธิแต่กำเนิด
born(adj) โดยกำเนิด,ตั้งแต่เกิด
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
誕生[たんじょう, tanjou] (n) กำเนิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Kraftwerk(n) |das, pl. Kraftwerke| โรงไฟฟ้า, โรงกำเนิดไฟฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top