ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การไกล่เกลี่ย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การไกล่เกลี่ย-, *การไกล่เกลี่ย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mediationการไกล่เกลี่ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediationการไกล่เกลี่ย [ดู good offices ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conciliationการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Divorce mediationการไกล่เกลี่ยกรณีหย่า [TU Subject Heading]
Mediationการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง [TU Subject Heading]
Mediation, Internationalการไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Conciliationการไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการของการส่งเรื่องกรณีพิพาทไปให้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง แล้วเสนอรายงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะในอันที่จะระงับกรณีพิพาทนั้น อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนี้ไม่มีผลบังคับแก่คู่พิพาทแต่อย่างใด ไม่เหมือนกับคำวินิจฉัยในการตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) [การทูต]
MDGsการไกล่เกลี่ย [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไกล่เกลี่ย[kān klaiklīa] (n) EN: mediation  FR: médiation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reconcilement(n) การทำให้ปรองดองกันอีก, See also: การไกล่เกลี่ย
reconciliation(n) การทำให้ปรองดองกันอีก, See also: การไกล่เกลี่ยให้, Syn. conciliation, reconcilement, rapprochement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conciliatory(คันซิล'ลีอะโทรี) adj.เป็นการไกล่เกลี่ย, See also: conciliatoriness n. ดูconciliatory, Syn. placatory, compromising, conciliative
mediation(มีดิเอ'เชิน) n. การไกล่เกลี่ย
mediative(มี'ดิเอทิฟว) adj. เป็นการไกล่เกลี่ย
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment
reconciliatory(เรคเคินซิล'ลิอะทอรี) adj. เกี่ยวกับการประนีประนอม,เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
mediation(n) การไกล่เกลี่ย,การเป็นสื่อ,การประนีประนอม
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top