ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การโต้ตอบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การโต้ตอบ-, *การโต้ตอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโต้ตอบ(n) conversation, See also: talk, discussion, debate, Example: ระบบยูนิกซ์ได้สร้างคำสั่งในรูปแบบของการโต้ตอบสนทนากันระหว่างผู้ใช้ 2 คน, Thai Definition: การตอบกันไปมาในเรื่องนั้นๆ
การโต้ตอบ(n) counter, See also: response, reply, retort, return, counterattack, Syn. การโต้เถียง, Example: ฝ่ายรัฐบาลเตรียมรับการโต้ตอบจากฝ่ายค้านในการอภิปราย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legal correspondenceการโต้ตอบทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Retorrsionการโต้ตอบ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโต้ตอบ[kān tōtøp] (n) EN: retaliation ; reaction

English-Thai: Longdo Dictionary
rrts(n) หน่วยยุทธการโต้ตอบฉับพลัน, Syn. Rapid Response Tactical Squad

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer(n) การโต้ตอบ, Syn. defense, counterclaim
comeback(n) การโต้ตอบทันควัน, Syn. riposte, answer, retortion
reprisal(n) การโต้ตอบด้วยกำลังทหาร, Syn. retaliation
requital(n) การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ
response(n) การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ, Syn. feedback, reaction
retortation(n) การตอบกลับ, See also: การโต้ตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ,การตีโต้ vt.,vi. โต้ตอบ,ตีโต้
marque(มาร์ค) n. ใบอนุญาตจากรัฐให้เอกชนยึดเรือสินค้าของชาติอื่นได้ (letter of marque) ,การยึดที่เป็นการโต้ตอบ
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
rejoinder(รีจอย'เดอะ) n. การโต้ตอบ,คำโต้ตอบ,การโต้แย้ง,คำโต้แย้ง, Syn. reply, riposte
reprisal(รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ, Syn. counterattack
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
response(รีสพอนซฺ') n. คำตอบ,การตอบ,คำรับ,ผลตอบ,ความรู้สึกตอบ,การโต้ตอบ,การขานรับ, Syn. answer, reply
retortion(รีทอร์'เชิน) n. การโต้ตอบ,การย้อนตอบ,การพูดย้อน,การแย้ง
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
ripost(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน

English-Thai: Nontri Dictionary
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
reflex(adj) เป็นการโต้ตอบ,ที่สะท้อนกลับ
reply(n) การตอบ,คำตอบ,การโต้ตอบ,การสนองตอบ
responsive(adj) เป็นการโต้ตอบ,เป็นคำตอบ,เป็นการตอบสนอง
retort(n) การโต้แย้ง,การย้อนตอบ,การโต้ตอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
counterintuitive(n) การโต้ตอบตามสัญชาตญาณ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top