ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การหยุด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การหยุด-, *การหยุด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฐิติการหยุดอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abend; abnormal endการหยุดงานผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standstillการหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lay-offการหยุดพักงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacteriostasisการหยุดยั้งแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cease-fireการหยุดยิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delactationการหยุดหลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ ablactation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apnea; apnoeaการหยุดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apnoea; apneaการหยุดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic stopการหยุดอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enterostasisการหยุดเคลื่อนไหวของลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alcohol Withdrawalการหยุดเหล้า, หยุดเหล้า [การแพทย์]
Apnea, Prolongedการหยุดหายใจนาน [การแพทย์]
Apnea, Suddenการหยุดหายใจทันทีทันใด [การแพทย์]
Apnoea, Centralการหยุดหายใจเศ็นทรัล [การแพทย์]
Apnoea, Obstructiveการหยุดหายใจแบบอุดกั้น [การแพทย์]
Blockingการหยุดโดยฉับพลัน,พูดติดขาดเป็นห้วงๆ,หยุดกะทันหัน,พูดติดขาดเป็นห้วงๆ [การแพทย์]
Breathing, Periodicการหยุดหายใจเป็นห้วงๆ [การแพทย์]
Cholestaticการหยุดหลั่งน้ำดีในตับ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหยุด[kān yut] (n) EN: cessation  FR: arrêt [m] ; cessation [f]
การหยุดงาน[kān yut ngān] (n) EN: strike  FR: grève [f] ; arrêt de travail [m]
การหยุดพัก[kān yut phak] (n, exp) FR: pause [f] ; halte [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abeyance(n) การระงับไว้ชั่วคราว, See also: การหยุดพักชั่วคราว, Syn. pause
arrest(n) การชะงัก, See also: การหยุดอย่างกระทันหัน, Syn. stoppage, staying, interruption, Ant. continuation
balk(n) การหยุดยั้ง, Syn. bond
block(n) การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
break(n) การหยุด, See also: การหยุดพัก
breakdown(n) การหยุดลง
caesura(n) การหยุด (คำที่เป็นทางการ), Syn. pause
cease-fire(n) การหยุดรบ, See also: การยุติการสู้รบ, การตกลงหยุดสู้รบเพื่อการเจรจาหาสันติ, Syn. truce, armistece, cease-fire
cessation(n) การชะงัก, See also: การหยุดชะงัก, Syn. discontinuance
cessation(n) การหยุด, Syn. pause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire, truce
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop, halt
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
breather(n) การหยุดพัก,คนที่มีชีวิต
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stand down(n) การหยุดการโจมตี(ปฏิบัติการ)ชั่วคราว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
停止[ていし, teishi] การหยุดชะงัก,การยับยั้ง,การหยุด(กระทำสิ่งต่างๆ)
休憩[きゅうけい, kyuukei] (n) การหยุดพักชั่วครู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top