ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสัมผัส

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสัมผัส-, *การสัมผัส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสัมผัส(n) touch, See also: contact, Syn. การจับ, การแตะต้อง, การลูบคลำ, การคลำ, การสัมผัส, Thai Definition: การถูกต้อง, การแตะต้อง, การกระทบกัน, เช่น มีใครมาสัมผัสไหล่ พยายามให้เท้าสัมผัสหญ้าเสียบ้างจะได้มีสุขภาพดี การสัมผัสมือกัน, การคล้องจองกัน เช่น คำในกลอนบทนี้สัมผัสกันดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alliterationการสัมผัสอักษร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metrics and rhythmicsการสัมผัสและจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Rhymeการสัมผัสเสียง [TU Subject Heading]
Anilingusการสัมผัสระหว่างปากและทวารหนัก [การแพทย์]
Chemical Sensesการสัมผัสทางเคมี,สัมผัสทางเคมี [การแพทย์]
Contact, Closeการสัมผัสอย่างใกล้ชิด [การแพทย์]
Contact, Directการสัมผัสโดยตรง,วิธีการติดตามโดยทางตรง,การติดต่อทางสัมผัส,การติดต่อโดยตรง [การแพทย์]
Contact, Line to Lineการสัมผัสถูกสายไฟ2เส้น [การแพทย์]
Contaminationการสัมผัสกับสิ่งสกปรก,การติดเชื้อ,การปนเปื้อน,การเปรอะเปื้อน,การแทรกซ้อนจากเชื้อโรคอื่นที่มีอยู่ในอากาศ [การแพทย์]
Exposure to Salivaการสัมผัสกับน้ำลาย [การแพทย์]
Exposure, Common Sourceการสัมผัสเชื้อร่วมกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alliteration(n) การสัมผัสอักษร
brush(n) การสัมผัสเบาๆ, Syn. touch
caress(n) การสัมผัสด้วยความรัก, Syn. embrace, touch
contact(n) การสัมผัส, Syn. touch, touching
contingence(n) การสัมผัส, Syn. tangency, contact
feeling(n) การสัมผัส, See also: การแตะ, การคลำ, Syn. touch, perception
kiss(n) การสัมผัส, See also: การแตะต้อง, การชนกัน, Syn. touching
palpitation(n) การคลำ, See also: การสัมผัส
stroke(n) การลูบ, See also: การสัมผัส, การลูบคลำ, Syn. caress, touch
tangence(n) การสัมผัสของเส้นรอบวง, Syn. tangency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliteration(อะลิทเทอเร' เชิน) n. การสัมผัสอักษร, วิธีสัมผัสอักษรพยางค์ (of a word group)
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
contingence(คันทิน'เจินซฺ) n. การประชิดกับการติดต่อ,การสัมผัส, Syn. contact
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense, perceive, touch
handling(แฮนดฺ'ลิง) n.,adj. การสัมผัส,การจับด้วยมือ,การจัดการ,การควบคุม., Syn. touching, manipulation
hypoesthesiaความรู้สึกที่ไวต่อการสัมผัสน้อยลง
impalpable(อิมแพล'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่รู้สึกจากการสัมผัส,คลำไม่พบ,ไม่เข้าใจ,ยากที่จะเข้าใจได้., See also: impalpability n. impalpably adv., Syn. vague, intangible, shadowy
osculation(ออสคิวเล'เชิน) n. การจูบ,จูบ,การสัมผัสกันของเส้นโค้ง, Syn. kiss
paeon(พี'อัน) n. การสัมผัสเสียงของพยางค์ 4 เสียง
percept(เพอ'เซพทฺ) n. ผลแห่งการแลเห็น,ผลสำเหนียก,สิ่งที่มองเห็น,สิ่งที่เข้าใจ,การสัมผัสรู้

English-Thai: Nontri Dictionary
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
tangent(n) เส้นสัมผัส,การสัมผัสวง
touch(n) การสัมผัส,การแก้ไข,การถู,การตกแต่ง,การแตะ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top