ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสับ-, *การสับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสับ(n) shuffle, See also: alteration, shift, reshuffle, change, Syn. การสับเปลี่ยน, การแทนที่
การสับ(n) chop, See also: cut, hack, mince, hash, Syn. การตัด, การผ่า, การฟัน, Example: เคล็ดลับที่โจ๊กร้านนี้ขายดี คือการสับหมูให้ละเอียดและการหมักได้ที่, Thai Definition: การเอาของมีคมเช่นมีดหรือขวานฟันลงไปโดยแรง หรือซอยถี่ๆ เช่น การสับกระดูกหมู การสับมะละกอ, กิริยาที่เอาสิ่งที่ปลายงอนหรือปลายแหลมเจาะลงไป เช่น การเอาขอสับช้าง, การเอาสิ่งที่เป็นขอเกี่ยวเข้าไว้ เช่น การสับขอหน้าต่าง
การสับเปลี่ยน(n) shuffle, See also: alteration, shift, reshuffle, change, Syn. การแทน, การแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยน, Example: คำสั่งการสับเปลี่ยนโยกย้ายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะประกาศในวันพรุ่งนี้, Thai Definition: การเปลี่ยนแทนที่กัน เช่น การสับเปลี่ยนตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interchangeการสับเปลี่ยน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alternationการสับเปลี่ยน, การสลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic data interchange (EDI)การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic data interchange (EDI)การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reshuffleการสับเปลี่ยนตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Switch transactionการสับเปลี่ยน (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Switchingการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน, Example: การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนรวมหนึ่งที่อยู่ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ถูกกว่าการขายคืนหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
Chromosome Rearrangementการสับเปลี่ยนตำแหน่งของยีน [การแพทย์]
DNA Rearrangementการสับเปลี่ยนตำแหน่งของดีเอ็นเอ [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anagram(n) การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่
commutation(n) การสับเปลี่ยน, Syn. exchange, interchange
interchange(n) การแลกเปลี่ยน, See also: การสับเปลี่ยนกัน, Syn. exchange
inversion(n) การกลับกัน, See also: การสับเปลี่ยนที่กัน, สิ่งที่กลับกัน, Syn. reverse
metathesis(n) การสับเสียง, Syn. transmutation, trans
reshuffle(n) การสับเปลี่ยน, See also: การเปลี่ยน
shuffle(n) การสับไพ่, See also: การทำไพ่
shunt(n) การสับราง, See also: การเปลี่ยนเส้นทาง
switch(n) การสับเปลี่ยน, See also: การแทนที่, Syn. exchange, substitution
vicissitude(n) การเปลี่ยนแปลง, See also: การสับเปลี่ยน, Syn. mutability, uncertainty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
commutative(คะมิว'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (การสับเปลี่ยน การแลกเปลี่ยน)
dynamic data exchangeการสับเปลี่ยนข้อมูลแบบพลวัตใช้ตัวย่อว่า DDE (อ่านว่า ดีดีอี) คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop, cut
protect modeภาวะอารักขาหมายถึง แนวกั้น หรือแนวอารักขาในส่วนของแรม (RAM) ที่เป็น 386 หรือสูงกว่านั้น เพื่อไม่ให้มีการสับสนกัน เมื่อมีการปฏิบัติการมากกว่าสองโปรแกรมในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมระบบดอส (DOS) และวินโดว์ (Windows) ยังไม่สามารถใช้ภาวะอารักขานี้ได้ แต่จะใช้ได้ใน Windows NT และ OS/2
transposition(แทรนซโพซิช'เชิน) n. การ-เปลี่ยนตำแหน่ง,การถูกเปลี่ยนตำแหน่ง,การสับเปลี่ยน,การขนย้าย,รูปแบบที่ถูกเปลี่ยนที่., See also: transpositional, transpositive adj.
vicissitude(วิซิส'ซิทิวดฺ) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การสับเปลี่ยน,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,การหมุนเวียน., See also: vicissitudinary adj. vicissitudinous adj., Syn. changes, chance
whir(เวอร์) vi.,n. (เสียง,การ) บินกระหึ่ม,บินหวือ,ส่งเสียงดังกระหึ่มหรือดังหวือ,เคลื่อนที่ดังกระหึ่มหรือดังหวือ,การสับสนวุ่นวาย, Syn. whirr, gyrate, revolve

English-Thai: Nontri Dictionary
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
interchange(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนที่
rotation(n) การหมุน,การหมุนเวียน,การสับเปลี่ยน,การโคจรรอบ
rotatory(adj) ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,เกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
shunt(n) การปลีกตัว,ทางหลีกรถไฟ,การปัด,การสับราง
substitution(n) การแทนที่,การเปลี่ยนตัว,การสับเปลี่ยน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
relief(n) การสับเปลี่ยนกำลัง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top