ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การว่าจ้าง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การว่าจ้าง-, *การว่าจ้าง*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a hired car.นี่คือรถที่ได้รับการว่าจ้าง Help! (1965)
I'm the Corleones' attorney. These men are hired to protect Vito Corleone.ฉันทนายความ Corleones ' คนเหล่านี้ได้รับการว่าจ้างเพื่อปกป้องวีโต้คอร์เลโอเน The Godfather (1972)
You do not set conditions of your employment.เจ้าไม่ได้กำหนดเงื่อนไข สำหรับการว่าจ้างของเจ้า Anna and the King (1999)
All the entry-level positions we were hiring for... they've been filled.ตำแหน่งที่ต้องการเราต้องการว่าจ้าง เต็มหมดแล้ว Pilot (2006)
Very charming. How long have you been engaged?มีเสน่ห์มากนานแค่ไหน ที่คุณได้รับการว่าจ้าง Sex Trek: Charly XXX (2007)
i resigned from the employ of the united states government after only one year.ผมได้ลาออกจากการว่าจ้างของรัฐบาลสหัฐ หนึ่งปีหลังจากนั้น The Same Old Story (2008)
Your secrets are safe with me under threat of disbarment.ความลับของนายจะปลอดภัย ภายใต้การว่าจ้างฉันเป็นทนาย Better Call Saul (2009)
- And hired Angie. - Let's get cooking.การว่าจ้าง จากแอนจี้ งั้นไปทำอาหารกัน The Coffee Cup (2009)
He's got no employment records at all.เขาไม่มีบันทึกการว่าจ้างเลย The Eyes Have It (2009)
Congratulations on gettin' hired.ยินดีด้วยนะคะ สำหรับการว่าจ้าง The Blind Side (2009)
And your employment is terminated, effective immediately.การว่าจ้างก็สิ้นสุดแล้ว มีผลทันที The Tourist (2010)
That corporation that hired us, they won't accept failure.บริษัท ที่ได้รับการว่าจ้างให้เราเห็นว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับความล้มเหลว Inception (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การว่าจ้าง[kān wājāng] (n) EN: employment
การว่าจ้างเต็มอัตรา[kān wājāng tem attrā] (n, exp) EN: full employment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contract(n) การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม
hire(n) การจ้าง, See also: การว่าจ้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employ(เอมพลอย') vt. จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้,ใช้สอย,ใช้เวลา. -n. การจ้าง,การว่าจ้าง,การบริการ,อาชีพ., See also: employability n. ดูemploy employable adj. ดูemploy employer n. ดูemploy, Syn. engage
employment(เอมพลอย'เมินทฺ) n. การจ้าง,การว่าจ้าง,ภาวะที่ถูกว่าจ้าง,อาชีพ,การงาน,ธุรกิจ,กิจกรรม, Syn. work
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
employment(n) การงาน,อาชีพ,การจ้าง,การว่าจ้าง
engagement(n) ข้อตกลง,การหมั้น,การนัดพบ,ธุระ,การว่าจ้าง,การสู้รบ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top