ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การระงับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การระงับ-, *การระงับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระงับ(n) suppression, See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity, Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง, Example: การระงับเหตุต่างๆ สำเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sedationการระงับ, การทำให้สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stoppage in transituการระงับการส่งของกลางคัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement, comprehensiveการระงับข้อพิพาทแบบเบ็ดเสร็จ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
comprehensive settlementการระงับข้อพิพาทแบบเบ็ดเสร็จ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacific settlement; peaceful settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
settlement, pacific; settlement, peacefulการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
settlement, peaceful; settlement, pacificการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement of actionการระงับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of the injuryการระงับความเสียหาย, การบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dispute settlementการระงับข้อพิพาพ [เศรษฐศาสตร์]
Spinal anesthesiaการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Analgesiaการระงับปวด [TU Subject Heading]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก [TU Subject Heading]
Anesthesia, Dentalการระงับความรู้สึกทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Anesthesia, Intravenousการระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ [TU Subject Heading]
Anesthesia, Localการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ [TU Subject Heading]
Anesthesia, Obstetricalการระงับความรู้สึกทางสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anesthesia, Spinalการระงับความรู้สึกที่กระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Dispute resolution (Law)การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การระงับ[kān ra-ngap] (n) EN: suppression ; abatement
การระงับคดี[kān ra-ngap khadī] (n, exp) EN: abatement of action
การระงับใจ[kān ra-ngapjai] (n) EN: restraint

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abeyance(n) การระงับไว้ชั่วคราว, See also: การหยุดพักชั่วคราว, Syn. pause
constraint(n) ความยับยั้งชั่งใจ, See also: การระงับความรู้สึก
desistance(n) การหยุดการกระทำ, See also: การระงับ, การยุติ, การเลิก, การงดเว้น, Syn. astinenee
suppression(n) การอดกลั้น, See also: การระงับ, การข่มจิต, Syn. constraint, repression, restraint
suspension(n) การหยุดชั่วคราว, See also: การระงับชั่วคราว, การยกเลิกชั่วคราว, Syn. interruption, abeyance, break

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint, curb, check, repression

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
mollification(n) การปลอบ,การระงับโทสะ,การทำให้สงบ
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top