ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การพิสูจน์

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพิสูจน์-, *การพิสูจน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพิสูจน์(n) proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai Definition: การแสดงให้เห็นจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proofการพิสูจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof of marriageการพิสูจน์การสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage, proof ofการพิสูจน์การสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of birthการพิสูจน์การเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth, proof ofการพิสูจน์การเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof beyond reasonable doubtการพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct proofการพิสูจน์ตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automated theorem provingการพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]
Burden of proofการพิสูจน์หลักฐาน [TU Subject Heading]
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
Reconciliationการพิสูจน์ยอด [การบัญชี]
Criminalisticsการพิสูจน์หลักฐาน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์[kān phisūt khwām børisut] (n, exp) EN: proof of innocence  FR: preuve d'innocence [f]
การพิสูจน์บุคคล[kān phisūt bukkhon] (n, exp) EN: identification
การพิสูจน์พินัยกรรม[kān phisūt phinaikam] (n, exp) EN: probate  FR: homologation d'un testament [f]
การพิสูจน์ว่าเป็นจริง[kān phisūt wā pen jing] (n, exp) EN: verification
การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด[kān phisūt wā khrai pen phū kratham phit] (n, exp) EN: identification of the criminal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confutation(n) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
conviction(n) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
demonstration(n) การพิสูจน์, See also: การทดลอง
ordeal(n) การพิสูจน์อย่างทารุณ
probation(n) การพิสูจน์, Syn. proof
proof(n) การพิสูจน์, Syn. test, assay, trial
substantiation(n) การพิสูจน์, See also: การยืนยัน, Syn. embodiment, vindication
tryout(n) การพิสูจน์ความสามารถ (ก่อนเข้าสู่ทีมกีฬาหรือการแสดง)
verifiability(n) การพิสูจน์ความจริงได้, See also: การตรวจสอบได้, การยืนยันได้
verification(n) การพิสูจน์ความจริง, See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง, Syn. attestation, affirmation, proof, Ant. contradiction, fallacy, invalidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
deictic(ไดค'ทิค) adj. เป็นการพิสูจน์โดยตรง,ซึ่งแสดงถึง,ชี้เฉพาะ (proving directly)
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
elenchus(อีเลง'คัส) n. การปฎิเสธ,การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การลบล้าง, See also: elenctic adj. -pl. elenchi
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ,ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การโต้แย้ง,การหักล้าง,การลบล้าง,การปฏิเสธ,, Syn. refutal, disproof
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง,การตรวจสอบความเป็นจริง,การยืนยันความเป็นจริง,หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative, verificatory adj., Syn. proof

English-Thai: Nontri Dictionary
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
experiment(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพิสูจน์
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ
proof(n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ
refutation(n) การพิสูจน์,การแย้ง,การหักล้าง
test(n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์
trial(n) การทดลอง,การพิสูจน์,การพิจารณา,การสอบสวน,ความทรมาน
try(n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解明[かいめい, kaimei] (n, vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
実証[じっしょう, jisshou] TH: การพิสูจน์ว่าเป็นจริง  EN: actual proof

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top