ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การปล่อย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปล่อย-, *การปล่อย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
releaseการปล่อย [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
emissionการปล่อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delayed firingการปล่อยกระแสหน่วง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cascade firingการปล่อยกระแสเป็นลำดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
leakการปล่อยข่าว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
release with bailการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal recognizanceการปล่อยชั่วคราวโดยให้ประกันตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release on own recognizanceการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute dischargeการปล่อยตัวเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unconditional dischargeการปล่อยตัวโดยปราศจากเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ventingการปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศโดยไม่มีการเผา [ปิโตรเลี่ยม]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 2. กระบวนการทางชีววิทยาในการขจัดสารกัมมันตรังสีออกจากอวัยวะหรือร่างกาย [นิวเคลียร์]
Glow dischargesการปล่อยประจุแบบมีแสง [TU Subject Heading]
Pre-trial releaseการปล่อยตัวชั่วคราว [TU Subject Heading]
Communicability, Maximalการปล่อยเชื้อแพร่กระจายไปติดต่อผู้อื่นได้มากที่;การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ [การแพทย์]
Deflationการปล่อยลม,ปอดแฟบลง [การแพทย์]
Emissionการปล่อยแสง [การแพทย์]
phosphorescenceการเรืองแสง, การปล่อยแสงจากสารบางชนิดโดยไม่อาศัยความร้อน แต่อาศัยพลังงานรูปอื่น เช่น รังสีเอกซ์ รังสีอัลตราไวโอเลต เป็นต้น  เมื่อหยุดการให้พลังงาน สารก็ยังคงเปล่งแสงอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกับการวาวแสง เมื่อหยุดให้พลังงานสารก็จะหยุดเปล่งแสงทันที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glucose Output, Basalการปล่อยกลูโคสจากตับ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปล่อย[kān plǿi] (n) EN: emission ; release  FR: émission [f]
การปล่อยเสรี[kān plǿi sērī] (n) EN: liberalization ; deregulation
การปล่อยให้เป็นอิสระ[kān plǿi hai pen itsara] (n, exp) FR: affranchissement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dalliance(n) ความชักช้า, See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
deflation(n) การปล่อยลมออก, See also: การทำให้แฟบ
discharge(n) การปล่อยออก, See also: การระบายออก
drop(n) การทิ้ง, See also: การปล่อย, การตก, การหล่น
effusion(n) การปล่อยความรู้สึกออกมาโดยการพูดหรือเขียน, See also: การปล่อยอารมณ์ที่ควบคุมไว้ออกมาโดยการพูดหรือเขียน, Syn. gush, outburst, outpouring
emission(n) การปล่อยพลังงาน, See also: การเปล่ง, การแผ่รังสี, Syn. radiation
emission(n) การปล่อยออกมา, Syn. discharge, effusion, ejection
exhalation(n) การหายใจออก (จากปอด), See also: การปล่อยลมหายใจออก จากปอด, Syn. breath, exhaling, respiration
exhaust(n) การปล่อยควันเสีย, See also: การปล่อยไอเสีย, ควันพิษ
grapevine(n) ข่าวลือ, See also: การปล่อยข่าวลือ, Syn. rumor, hearsay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
blooper(บลูพ'เพอะ) n. ความผิด,การปล่อยไก่
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
deflation(ดิเฟล'เชิน) n. การปล่อยอากาศหรือแก๊สออก,การเพิ่มค่าเงินสูง,ภาวะเงินฝืด., See also: deflationary adj. ดูdeflation
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
emission(อีมิช'เชิน) n. การปล่อยออกมา,การฉาย,การแพร่,สิ่งที่ถูกปล่อยหรือแพร่ออกมา, See also: emissive adj.
fusilade(ฟิว'ซะเลด,-ลาด) n. การระดมยิงพร้อมกัน,การปล่อยออกมาอย่างโหมระดม. vt. ระดมยิง,โหมระดม,โหมโจมตีติดต่อกัน
gassing(แก๊ส'ซิง) n. การปล่อยแก๊สออกมา
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
irrigation(เออระเก'เชิน) n. การชลประทาน,การทดน้ำ,การปล่อยให้น้ำ หรือของเหลวไหลผ่าน,การชำระล้าง., See also: irrigatioanl adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
effluence(n) การไหลออก,การปล่อยออก
effusion(n) การไหลออก,การปล่อยออก,การเทออก
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
electrification(n) การเกิดประจุไฟฟ้า,การเกิดกระแสไฟฟ้า,การปล่อยกระแสไฟฟ้า
emanation(n) การออกไป,การระเหยออก,บ่อเกิด,การกำเนิด,การปล่อยออกมา
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
排水[はいすい, haisui] (n) การปล่อยน้ำทิ้ง, การระบายน้ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top