ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การปฏิเสธ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปฏิเสธ-, *การปฏิเสธ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refusalการปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rejectionการปฏิเสธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiationการปฏิเสธ (การชำระหนี้, สัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiationการปฏิเสธ, การไม่ยอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denialการปฏิเสธ, คำปฏิเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peremptory exceptionsการปฏิเสธคำฟ้องโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general issueการปฏิเสธตลอดข้อหา, การปฏิเสธโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint denialการปฏิเสธแบบร่วม [มีความหมายเหมือนกับ NOR] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alternative denialการปฏิเสธแบบเลือก [มีความหมายเหมือนกับ NAND] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standing muteการปฏิเสธโดยการนิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conscientious objectionการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิเสธ[kān patisēt] (n) EN: repudiation

English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declination(n) การปฏิเสธอย่างสุภาพ, See also: การบอกปัดอย่างนุ่มนวล, การปฏิเสธคำเชิญ, Syn. rejection, denial
negation(n) คำปฏิเสธ, See also: การปฏิเสธ, ความไม่เห็นด้วย, Syn. opposition
negativity(n) การคัดค้าน, See also: การปฏิเสธ, Syn. negativism, Ant. positivism, positivity
noncompliance(n) การไม่ยินยอมตาม, See also: การปฏิเสธ, Syn. disobedience, Ant. obedience, submission, compliance
non-cooperation(n) การปฏิเสธให้ความร่วมมือหรือการไม่เข้าร่วม
an(prf) ไม่, See also: การปฏิเสธ, การเพิกถอน
rebuff(n) การบอกปัด, See also: การปฏิเสธ, Syn. refusal, repulse, snub
refusal(n) คำปฏิเสธ, See also: การปฏิเสธ, Syn. denial, rejection
rejection(n) การปฏิเสธ, See also: การไม่ยอมรับ, Syn. denial, dismissal, rebuff, refusal
renouncement(n) การปฏิเสธ, See also: การยกเลิก, Syn. refusal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
buts(บัทซ) n.,pl. ความขัดข้อง,การปฏิเสธ
deep six n.การปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง,การโยนลงทะเล
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
heaveho(ฮีฟ'โฮ) n. การปฏิเสธ,การขับออก,การไล่ออก
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
nay(เน) adv. ไม่,และไม่เป็นเช่นนั้น. n. การปฏิเสธ,การออกเสียงปฏิเสธ
negation(นิเก'เชิน) n. การคัดค้าน,การปฏิเสธ

English-Thai: Nontri Dictionary
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
nay(n) การปฏิเสธ
negation(n) การปฏิเสธ,การลบล้าง,การคัดค้าน
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
recantation(n) การปฏิเสธ,การยกเลิก,การกลับคำ,การถอนคำพูด
refusal(n) คำปฏิเสธ,การปฏิเสธ,การบอกปัด
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด

German-Thai: Longdo Dictionary
ablehnen(vt) |lehnte ab, hat abgelehnt| ปฏิเสธ เช่น Der Direktor hat alle Vorschläge abgelehnt. ผู้อำนวยการปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อ, Syn. verweigern
nicht(adv) ไม่ (ใช้บ่งการปฏิเสธของประโยค) เช่น Thailand ist nicht in Europa. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, Syn. die Streichung

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top