ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การถกเถียง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การถกเถียง-, *การถกเถียง*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถกเถียง[kān thokthīeng] (n) EN: controversy
การถกเถียงกัน[kān thokthīeng kan] (n, exp) EN: controversy

English-Thai: Longdo Dictionary
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brainstorm(n) การถกเถียงอย่างเปิดเผย
exchange(n) การโต้เถียง, See also: การถกเถียง, Syn. argument, discussion
set-to(n) การถกเถียงอย่างรุนแรง, See also: การต่อสู้ดิ้นรน, Syn. bout, dispute, fight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
moot(มูท) adj. น่าสงสัย,ไม่จริง,เป็นสมมุติฐาน vt. ถกเถียง n. ศาลากลาง,การถกเถียง,การอภิปราย, Syn. debatable, academic

English-Thai: Nontri Dictionary
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
polemic(n) การโต้เถียง,การถกเถียง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง
wrangle(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การถกเถียง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] TH: การถกเถียง  EN: dispute

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top