ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การตี

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตี-, *การตี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตีกลอง(n) beating a drum, Example: อาจารย์สอนวิธีการตีกลองให้เข้าจังหวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interpretationการตีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rule adjudicationการตีความกฎ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjudication, ruleการตีความกฎ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statutory interpretationการตีความตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutes, construction ofการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction of statutesการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strict constructionการตีความอย่างเคร่งครัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
construction of documentการตีความเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asset revaluationการตีราคาทรัพย์สินใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Buddhist interpretationsการตีความทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Dream interpretationการตีความหมายฝัน [TU Subject Heading]
Interpretationการตีความ [TU Subject Heading]
Interpretation and constructionการตีความและการแปลความหมาย [TU Subject Heading]
Customs valuationการตีราคาทางศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรง [TU Subject Heading]
First In, First Outการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน [การบัญชี]
Last In, First Outการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน [การบัญชี]
Revaluationการตีราคาใหม่ [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตี[kān tī] (n) EN: hammering  FR: coup [m]
การตีกลอง[kān tī kløng] (n, exp) EN: beating a drum
การตีความ[kān tīkhwām] (n) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition  FR: interprétation [f] ; explication [f]
การตีความกฎหมาย[kān tīkhwām kotmāi] (n, exp) EN: interpretation of law  FR: interprétation de la loi [f]
การตีความความฝัน[kān tīkhwām khwām fan] (n, exp) FR: interprétation des rêves [f]
การตีความผิด[kān tīkhwām phit] (n, exp) EN: misinterpretation  FR: fausse interprétation [f]
การตีความหมาย[kān tīkhwāmmāi] (n) EN: interpretation
การตีความหมายความฝัน[kān tīkhwāmmāi khwām fan] (n, exp) EN: interpretation of dreams  FR: interprétation des rêves [f]
การตีราคา[kān tī rākhā] (n, exp) EN: appraisal  FR: évaluation [f]
การตีลูก[kān tī lūk] (n, exp) EN: shot  FR: coup [m] ; frappe [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace(n) การตีลูกโฮลอินวัน (กีฬากอล์ฟ), Syn. hole in one
aerial(n) การตีลังกาโดยไม่ใช้มือ
backhand(n) ท่าตีโดยหันหลังมือออกนอกตัว, See also: การตีลูกบอลทางตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี, Ant. forehand
bang(n) การตีอย่างแรง, See also: การฟาด, Syn. whack
beating(n) การตีซ้ำๆ, See also: การฟาดซ้ำๆ
blow(n) การตี, See also: การต่อย, Syn. hit
box(n) การตบ (ด้วยมือ), See also: การตี, การต่อย
cartwheel(n) การตีลังกาล้อเกวียน
clout(n) การตี, See also: การตบ, การต่อย, Syn. blow, bump, hit, cuff
conk(n) การตีหัว (คำสแลง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amydriasisภาวะที่เกิดการตีบของรูม่านตา
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน,การตีราคา., Syn. appraisement, estimate
backhand(แบค'แฮนดฺ) n. การตีลูกบอลทางด้านตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี,การเขียนไปทางซ้าย, See also: backhandness n. ดูbackhand
bash(แบช) vt. โจมตี,ตีแรง,ทุบบู้บี้,ทุบเสียงดัง n. การตีอย่างแรง,การสโมสรหรือการเลี้ยงที่รื่นเริง, Syn. wallop
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
belting(เบล'ทิง) n. วัตถุที่ใช้คาด,สายคาดทั้งหลาย,การตี,การหวดด้วยสายคาด, Syn. beating
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow, wal

English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
beat(n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
blow(n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด
buffet(n) การตี,การทุบ,ห้องเลี้ยงบุฟเฟ่ต์
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
coup(n) การตี,การทำรัฐประหาร
curfew(n) การตีระฆัง,การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
construal(n) การตีความ, การแปลความหมาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
本塁打[ほんるいだ, honruida] TH: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง  EN: home run (baseball)
出版[しゅっぱん, shuppan] TH: การตีพิมพ์  EN: publication (vs)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top