ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การคืน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การคืน-, *การคืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคืน(n) returning, See also: reverting, recurring, Syn. การกลับคืน, Example: การคืนถิ่นของกลุ่มผู้อพยพหนีภัยสงครามทำให้พวกเขาดีใจมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restitution of propertyการคืนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehydrationการคืนน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejuvenationการคืนพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
portfolio returnการคืนยอดรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic steering effectการคืนล้อสู่แนวตรงอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconstitutionการคืนสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ restoration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homingการคืนสู่จุดเริ่ม, การเข้าหาจุดต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawbackการคืนอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawbackการคืนอากร (ขาเข้า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreed returnsการคืนเบี้ยประกันภัยตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax reimbursementการคืนภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Restorationการคืนกลับสภาพเดิม, Example: การฝังกลบที่สมบูรณ์จนสามารถใช้พื้นที่ได้ เหมือนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Land Restorationการคืนสภาพพื้นดิน, Example: การคืนสภาพพื้นที่ให้เหมือนเดิมหรือเกือบ เหมือนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Capillary Refillการคืนกลับของเลือดในหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคืน[kān kheūn] (n) EN: returning ; restitution
การคืนทรัพย์สิน[kān kheūn sapsin] (n, exp) EN: restitution of property
การคืนเงินจ่ายล่วงหน้า[kān kheūn ngoen jāi lūang-nā] (n, exp) EN: repayment of advance payment
การคืนเงินภาษีอากร[kān kheūn ngoen phāsī ākøn] (n, exp) EN: customs refund

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
payback(n) การคืนทุน, See also: การคืนเงินต้น
refund(n) การคืนเงินให้, See also: การชดใช้, Syn. reimbursement, repayment
replevin(n) การคืนทรัพย์ที่ยึดมา, Syn. indictment, recovery
restitution(n) การคืนสู่สภาพเดิม, Syn. restoration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.
recovery(รีคัฟ'เวอะรี) n. การเอากลับคืน,การกู้,การคืนสู่สภาพเดิม,สิ่งที่ได้คืนมา, Syn. restoration
remitter(รีมิท'เทอะ) n. ผู้ส่งเงิน,ผู้ส่งคดี,การส่งคดี,การสละสิทธิ์,การคืนตำแหน่ง
resumption(รีซัมพฺ'เชิน) n. การเริ่มต้นใหม่,- การกลับคืนใหม่,การคืนสู่สภาพเดิม,การเข้าครอบครองใหม่,การกลับเข้าทำงานใหม่
resurrection(เรซ'ซะเรคเชิน) n. การคืนชีพ,การกลับมีชีวิตใหม่, See also: Resurrection การคืนชีพของพระเยซูคริสต์, การฟื้นคืนอีก, การกลับสู่สภาพเดิม resurectionary adj. resurrective adj., Syn. revival, renewal
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
reversion(รีเวอ'เชิน) n. การกลับกัน,การพลิกกลับ,การกลับสู่สภาพเดิม,การกลับหัวกลับหาง,การกลับทิศทาง,การสวนทิศทาง,การคืนทรัพย์สิน,มรดกตกทอด, See also: reversionally adv., Syn. return

English-Thai: Nontri Dictionary
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
extradition(n) การคืนเชลยศึก,การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
recession(n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย
refund(n) การชดใช้,การคืนเงินให้,การชำระกลับ
resumption(n) การเข้าครอบครองใหม่,การทำต่อไป,การคืนสภาพเดิม
retrocession(n) การคืนให้,การถอยหลัง,การปลดเกษียณ,การออกจากวงการ
reversion(n) การคืน,การกลับคืน,การสวนทาง,การพลิกกลับ
revival(n) การฟื้นฟู,การคืนชีพ
rising(n) การเพิ่มขึ้น,การลุกขึ้น,การกบฏ,การแข็งข้อ,การคืนชีพ,สิ่งที่ปรากฏขึ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
返却[へんきゃく, henkyaku] (vt) การคืน(สิ่งของ)
返品[へんぴん, henpin] (n) การคืนสินค้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
返す[かえす, kaesu] TH: การคืนสิ่งที่ได้มาก่อนหน้านั้นกลับไปยังที่เดิม  EN: to return something (vt)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top