ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กัป

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กัป-, *กัป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัป(n) eon, See also: the period of time between the beginning to the end of the world, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบมาชั่วกัปชั่วกัลป์, Thai Definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน
กัปตัน(n) captain, Example: กัปตันบอกลูกเรือให้เตรียมสละเรือหลังจากไฟไหม้เรือ, Count Unit: คน, Thai Definition: นายเรือ, Notes: (ทับศัพท์-อังกฤษ)
กัปปีย์(n) Buddhist priest's food, Syn. กับข้าว (ใช้เฉพาะภิกษุสามเณร), Example: ญาติโยมถวายกัปปีย์จังหันแด่ภิกษุสามเณร, Notes: (ภาษาปาก)
กัปตันเรือ(n) captain of the ship, Example: กัปตันเรือทำงานหนักมาก, Count Unit: คน
กัปปิยการก(n) one who waits on Buddhist priest, See also: Buddhist priest's attending boy, Example: ทิดปลิวเป็นกัปปิยการกของหลวงปู่แจ่ม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ปฏิบัติพระภิกษุในเรื่องปัจจัย 4 คือ จีวร อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
กัปปิยภัณฑ์(n) suitable presents, See also: offerings, Example: ญาติโยมถวายกัปปิยภัณฑ์แด่พระสงฆ์, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: สิ่งของที่ควรแก่พระภิกษุ ได้แก่ ปัจจัย 4 คือ จีวร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอื่นๆ
กัปปิยโวหาร(n) suitable speech, Count Unit: คำ, Thai Definition: ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะแก่กาละเทศะ
กัปปิยโวหาร(n) proper speech for a monk, See also: monk's utterable words, Example: สาธุชนพึงใช้กัปปิยโวหารกับภิกษุสงฆ์, Count Unit: คำ, Thai Definition: โวหารที่ควรแก่ภิกษุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กัป(กับ) น. อายุของโลกตั้งแต่เมื่อพระพรหมสร้างเสร็จจนถึงเวลาที่ไฟประลัยกัลป์ มาล้างโลก, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ กัลป์ เช่น ชั่วกัปชั่วกัลป์ นานนับกัปกัลป์พุทธันดร. (ป. กปฺป; ส. กลฺป). (ดู กัลป-, กัลป์).
กัปตันน. นายเรือ.
กัปนก(กับปะหฺนก) ว. กำพร้า, น่าสงสาร, เช่น อันว่าพราหมณชรา ชีณกัปนก (ม. คำหลวง ชูชก).
กัปบาสิก, กัปปาสิกว. อันทอด้วยฝ้าย.
กัปปิย-, กัปปิยะ(กับปิยะ-) ว. สมควร.
กัปปิยการก(-การก) น. ผู้ปฏิบัติภิกษุในเรื่องปัจจัย ๔ คือ จีวร อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค.
กัปปิยภัณฑ์น. สิ่งของที่ควรแก่ภิกษุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ คือ จีวร อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอื่น ๆ เช่น ร่ม รองเท้า.
กัปปิยโวหารน. โวหารที่ควรแก่ภิกษุ เช่น เรียกเงินตราว่า กัปปิยภัณฑ์, ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะแก่กาลเทศะ.
กัปปีย์(กับปี) น. กับข้าว (ใช้เฉพาะภิกษุสามเณร), มักใช้เข้าคู่กับคำ จังหัน ว่า กัปปีย์จังหัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ship captainsกัปตันเรือ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัปตัน[kaptan] (n) EN: captain  FR: capitaine
กัปตันเรือ[kaptan reūa] (n) EN: captain  FR: capitaine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captain(n) กัปตัน, See also: หัวหน้าผู้ควบคุมเรือ, Syn. shipmaster
master(n) กัปตันเรือสินค้า, See also: กัปตัน, นายเรือสินค้า
shipmaster(n) กัปตันเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beck(เบค) {becked,becking,becks} n. อากัปกริยาที่เรียก (เช่นกวักมือ,ผงกศีรษะ) vt.,vi. เรียก (พยักหน้า,กวักมือ,ฯลฯ)
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth
captain(แคพ'เทน) {captained,captaining,captains} n. ร้อยเอก,เรือเอก,เรืออากาศเอก,นาวาเอก,หัวหน้า,ผู้นำ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักบิน,ไต้ก๋ง,หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,บัญชาการ, See also: captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain
carriage(แคร์'ริอิจฺ) n. รถม้าสี่ล้อ,รถไฟตู้โดยสาร,ที่ค้ำที่มีล้อ,ส่วนที่เคลื่อนได้เพื่อแบกพาอีกส่วนหนึ่ง,อากัปกิริยา,การขนส่ง,ค่าขนส่ง,การบริหาร, Syn. cart
gesture(เจส'เชอะ) vi.,vt.,n. (การ) แสดงอากัปกิริยาแสดงลักษณะท่าทางชี้มือชี้ไม้,ให้สัญญาณ, See also: gestural adj. gesturer n., Syn. action, sign, indication, signal, motion
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
old mann. บิดา,สามี,ผู้มีอำนาจ,หัวหน้า,กัปตันหรือ
padrone(พะโดรน') n. นาย,นายจ้าง,เจ้าของ,หัวหน้า,กัปตันเรือ,เจ้าของเรือ,เจ้าของโรงแรม, See also: padronism n.
second maten. ผู้ช่วยกัปตัน (เรือพาณิชย์), Syn. second officer
shipmaster(ชิพ'มาสเทอะ) n. กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ, Syn. master, captain

English-Thai: Nontri Dictionary
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
aviator(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
fettle(n) ภาวะ,สภาวะ,สภาพ,ท่าทาง,อากัปกิริยา
gesture(n) กิริยาท่าทาง,อากัปกิริยา,ท่าทาง,การให้สัญญาณ
shipmaster(n) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
機長[きちょう, kichou] TH: กัปตันเครื่องบิน  EN: a captain, a pilot

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top